Odjel za podatkovnu znanost i analitiku

Voditelj odjela

Pero Ivanko, mag.soc.

Odsjek za administraciju baza podataka

Odsjek za podatkovnu integraciju i izvještajne sustave

Odsjek za pristup zdravstvenim podacima i informacijama

Odsjek za podatkovnu znanost ispod odjela za podatkovnu znanost i analitiku