Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti

Opis službe (Sadržaj stranice do "MORE")

Epidemiologija kao medicinska grana i znanost ima u Hrvatskoj dugu tradiciju. Korijeni današnjeg HZJZ-a sežu u 1893. godinu, kada je u Zagrebu osnovan Kraljevski zemaljski zavod za proizvodnju animalnog cjepiva protiv boginja. Kasnije je, na temelju Kraljevskog zemaljskog zavoda, 1923. godine osnovan Epidemiološki zavod iz kojega je nakon nekoliko reorganizacija nastao sadašnji Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Epidemiologija kao posebna medicinska struka nastala je ranih tridesetih godina i to kao odvojak tadašnje bakteriologije.

Godine 1930. osnovan je prvi samostalan Epidemiološki odsjek pri Bakteriološko – epidemiološkom odjelu Centralnog higijenskog zavoda (danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo). Taj se odsjek postupno razvio i proširio, obuhvativši uz epidemiologiju zaraznih i nezarazne bolesti, i do konca dvadesetog stoljeća postao središnja nacionalna stručno-metodološka i operativna djelatnost za epidemiologiju. Današnja Služba za epidemiologiju je Referentni centar za epidemiologiju Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.

Zadaća i djelokrug rada epidemiologije je praćenje, proučavanje, sprečavanje i suzbijanje bolesti u ljudi odnosno bavljenje pitanjima učestalosti i rasprostranjenosti bolesti, prirodnim zakonitostima njihovog nastanka (etiologija), održavanja ili iščezavanja iz ljudske populacije, a sve sa ciljem planskog utjecanja da se učestalost bolesti smanji ili da se čak posve iskorijene mjerama sprečavanja prije pojave neke bolesti i suzbijanja, tj. izravne intervencije ako se već neka bolesti javila, kako bi oboljelih bilo što manje.

Odjeli službe (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Ustroj Službe za epidemiologiju

Odjel za praćenje zaraznih bolesti s registrom zaraznih bolesti

  • Odsjek za zoonoze, emergentne i reemergentne bolesti
  • Odsjek za gripu, respiratorne i crijevne bolesti s registrom trbušnog tifusa

Odjel za cijepljenje

  • Odsjek za stručnu podršku nabavi i distribuciji cjepiva
  • Odsjek za koordinaciju, nadzor i evaluaciju Programa cijepljenja s registrom nuspojava cijepljenja

Odjel za bolesti pod pojačanim nadzorom

  • Odsjek za legionarsku bolest i tuberkulozu s pripadajućim registrima
  • Odsjek za HIV i druge spolno i krvlju prenosive bolesti s registrom za HIV

Odjel za putničku medicinu, rano uzbunjivanje i prekogranične prijetnje

Objave: CATEGORY: Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti ( CATEGORY: Projekti i Publikacije )