Volim zdravlje – faza 2

Nositelj: Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

Partner: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Trajanje projekta: 20. svibanj 2022. – 20. svibanj 2023.

Financiranje: Projekt Volim zdravlje UP.02.2.1.08.0057 je financiran iz Europskog socijalnog fonda – ‘‘Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2’’. Ukupna vrijednost projekta je 499.626,00 kn, a intenzitet potpore iznosi 100%.

Sažetak projekta: Svrha projekta je pružiti potporu javnozdravstvenom sustavu s obzirom na okolnosti u kojima se nalazi, a koje su posljedica pandemije uzrokovanje SARS-CoV-2 virusom. Projekt je posvećen promociji zdravlja i prevenciji bolesti u područjima mentalnog i spolnog zdravlja te se javnim kampanjama cilja informirati opću populaciju o važnosti cijepljenja i adekvatnim mjerama koje je potrebno poduzeti u zaštiti od SARS-CoV-2 virusa.

Opći cilj projekta: Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije mentalnog i spolnog zdravlja i prevencije bolesti na području RH.

Specifični cilj projekta: Promicanje zdravih navika, mentalnog i spolnog zdravlja te povećanje znanja i svijesti građana RH o važnosti prevencije bolesti.

 

Voditelj projekta u HZJZ-u: prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med.
Informacije za kontakt: epidemiologija@hzjz.hr