Pristup zdravstvenim podacima

Istraživači mogu zatražiti pristup zdravstvenim podacima iz registara i baza kojima raspolaže Hrvatski zavod za javno zdravstvo (dalje: Zavod). Ovdje možete pronaći upute za pristup podacima i elektronički zahtjev za podacima. Prije podnašanja obrasca za pristup podacima svakako provjerite odgovara li vašim potrebama neki od već otvorenih setova podataka koje Zavod periodički objavljuje na svojim web stranicama (primjer: podaci iz Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa za 2022. g).

Zatražite pristup elektroničkom zahtjevu za podatke
Prijavite se na naš portal i pričekajte da vam odobrimo pristup elektroničkom zahtjevu za podatke. Čekanje na odobrenje je 1-2 radna dana.

Ispunjavanje elektroničkog zahtjeva za podacima
Nakon što vam je odobren pristup, možete ispuniti zahtjev za podacima.
Molimo vas da ga ispunite što detaljnije i preciznije. Primjer ispunjenog zahtjeva možete pronaći ovdje (PDF). Primjer tablice kakvu želite dobiti od nas je ovdje (excel).

Dodatno definiranje zahtjeva
Ako zahtjev nije dovoljno precizan, javit ćemo vam se i postaviti vam neka potpitanja kako bismo definirali točne kriterije za povlačenje podataka.

Procjena izvedivosti
Kada budemo imali sve potrebne informacije o vašem zahtjevu, procijenit ćemo je li ga moguće izvesti. Ovisno o opsegu i kompleksnosti traženih zahtjeva, HZJZ zadržava pravo naplate prema važećem Cjeniku.

Ovisno o kompleksnosti zahtjeva, vrijeme isporuke podataka uobičajeno varira od 30 do 180 dana. Kod posebno kompleksnih zahtjeva vrijeme isporuke može biti i duže.

Etičko povjerenstvo
Vaš zahtjev možda će morati dobiti odobrenje Etičkog povjerenstva Zavoda. Ako su vam potrebni agregirani podaci, odobrenje Etičkog povjerenstva najčešće neće biti potrebno.

Potpisivanje Sporazuma
Nakon jasno definiranih kriterija za povlačenje podataka i dobivenog odobrenja Etičkog povjerenstva (po potrebi), sa Zavodom ćete sklopiti Sporazum u kojem su definirana vaša prava i obaveze vezane uz podatke koje ćemo vam ustupiti.

Dodatne obveze
Svi istraživači koji su putem prethodno opisanih koraka ostvarili pristup zdravstvenim podacima dodatno se obvezuju da će:

  • prilikom korištenja podataka ispravno navesti nazive Registara, evidencija i baza čiji su podaci zatraženi kroz pristup te citirati Zavod kao izvor zdravstvenih podataka
  • u roku od dva tjedna od objave znanstvenih, stručnih, seminarskih, diplomskih ili drugih radova i publikacija temeljenih na ostvarenom pristupu na zdravstvene podatke, Zavodu dostaviti DOI, URI, URL (poveznicu) ili drugi jedinstveni identifikator sadržaja koji vodi do repozitorija ili druge web lokacije na kojoj je sadržaj objavljen

Zavod raspolaže podacima iz Nacionalnog javnozdravstvenog informacijskog sustava (NAJS), Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH) te podacima prikupljenim kroz razne zdravstvene ankete i projekte.
NAJS obuhvaća zdravstvene registre i evidencije koje su organizirane u poslovne domene koje se kontinuirano proširuju i dodaju.

Domena zaraznih bolesti:

 • Registar zaraznih bolesti
 • Registar za Legionelle
 • Registar TBC
 • Registar HIV/AIDS

Domena resursa u zdravstvu:

 • Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite

Domena uzroka smrti:

 • Baza uzroka smrti
 • Registar izvršenih samoubojstava

Domena kroničnih nezaraznih bolesti i stanja:

 • Registar osoba s invaliditetom
 • Registar za rak
 • Registar za dijabetes
 • Registar osoba liječenih od bolesti ovisnosti

Domena bolnica:

 • Evidencija hospitalizacija i dnevnih bolnica
 • Registar poroda
 • Registar prekida trudnoće
 • Registar za psihoze

Podaci iz CEZIH-a dostupni su kroz suradnju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO), a odnose se na zdravstvenu skrb pruženu građanima u ordinacijama na razini primarne zdravstvene zaštite (opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, stomatološka zdravstvena zaštita).
Pored toga raspoloživi su i podaci o cijepljenju protiv zaraznih bolesti dostupni kroz eVaccination sustav.

Zakonska osnova
Pristup podacima iz registara i baza Zavoda odobrava se u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (EU) 2016/679, odredbama Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu (NN 14/19) te ostalim primjenjivim propisima.

Etičko povjerenstvo
Osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima medicinske etike i
deontologije, odobrava znanstvena i druga istraživanja te rješava i ostala etička pitanja u obavljanju djelatnosti Zavoda.

Pristup podacima (Sporazum)
Po odobrenom zahtjevu za pristup podacima, Zavod potpisuje Sporazum o korištenju podataka u stručne i znanstveno-istraživačke svrhe sa svakim korisnikom, bilo fizičkom ili pravnom osobom.