Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2022. g. – tablični podaci

Ovdje objavljujemo tablične podatke za 2022. godinu (Excel-datoteke).

Kako će novi podaci biti dostupni, tako ćemo ih objavljivati.

 

1. STANOVNIŠTVO I VITALNI DOGAĐAJI

 • preuzimanje tablica (demografski podaci) (XLSX)
 • preuzimanje tablica (podaci o umrlima) (XLS)

2. ZDRAVSTVENE USTANOVE I DJELATNICI U ZDRAVSTVU

 • preuzimanje tablica (XLSX)

3. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

4. SPECIJALISTIČKO – KONZILIJARNE I OSTALE DJELATNOSTI

5. ZARAZNE BOLESTI, CIJEPLJENJE I MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

 • Zarazne bolesti u Hrvatskoj (XLSX)
 • HIV/AIDS u Hrvatskoj (XLSX)
 • Epidemiologija tuberkuloze (XLSX)
 • Izvršenje programa obvezatnog cijepljenja u Hrvatskoj (XLSX)
 • Bakteriološka dijagnostika tuberkuloze (XLSX, 24.6 KB)

6. STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, DNEVNE BOLNICE, JEDNODNEVNA KIRURGIJA I BOLNIČKE HEMODIJALIZE TE BOLNIČKA REHABILITACIJA

 • Stacionarna zdravstvena zaštita (XLSX)
 • Dnevne bolnice, jednodnevna kirurgija i bolnička hemodijaliza (XLSX)
 • Bolnička rehabilitacija (napomena: od 2017. godine hospitalizacije u djelatnosti rehabilitacije uključene su u jedinstvenu bazu hospitalizacija te su prikazane zajedno s ostalim djelatnostima u stacionarnom dijelu)

7. PORODI I PREKIDI TRUDNOĆE

8. REGISTRI KRONIČNIH BOLESTI

9. POBOL I UZROCI SMRTI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

 • Pobol (XLSX, 64.8 KB)
 • Uzroci smrti (XLSX)

10. ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA

 • Praćenje razine TSH u krvi novorođenčadi (XLSX)
 • Zdravstvena ispravnost i kakvoća namirnica i predmeta opće uporabe (XLSX)
 • Javna vodoopskrba u Hrvatskoj (XLSX)

11. FINANCIJSKI ZDRAVSTVENI POKAZATELJI RH ZA 2019. GODINU PREMA METODOLOGIJI SUSTAVA ZDRAVSTVENIH RAČUNA

 • preuzimanje tablica (XLSX)

12. MEDICINSKA OPREMA, OPERACIJSKE DVORANE I MEDICINSKI POSTUPCI U HRVATSKOJ

13. KREVETI U JEDINICAMA ZA POJAČANU NJEGU DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE I DOMOVA ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE

 • preuzimanje tablica (XLSX)

14. POKAZATELJI ZDRAVSTVENOG STANJA I KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

 • preuzimanje tablica (XLSX)