Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2018.

Publikacija Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis sadrži najvažnije podatke i pokazatelje o radu zdravstvenih službi u sustavu zdravstva kao i pokazatelje o zdravstvenom stanju hrvatske populacije i odabranih populacijskih skupina. Svi podaci prikupljaju se iz zdravstvenih ustanova i ordinacija s čitavog područja Hrvatske, bez obzira na vrstu vlasništva i vrstu zdravstvenog osiguranja pojedinca. Zdravstveni pokazatelji, koji ne ukazuju samo na aktualno stanje već omogućuju praćenje kretanja pojedinih sastavnica, nužni su za ocjenu funkcioniranja i učinkovitosti zdravstvenog sustava i temelj su procesa zdravstvenog planiranja na nacionalnoj i lokalnoj razini. Rad na razvoju i kvaliteti zdravstvenih pokazatelja iz cjelokupne bolničke i izvanbolničke zdravstvene djelatnosti odvija se u uskoj suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo.


Izdanje Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa za 2018. možete pogledati i preuzeti >> ovdje (PDF, 10.7 MB)

Napomena: Dio podataka u nekim poglavljima nije ažuriran zbog problema u obradi podataka pa su podaci od prošle godine.
Kako će novi podaci biti dostupni, tako će biti objavljeni u pdf dokumentu.


Tablice objavljene u ovom izdanju ljetopisa možete preuzeti u xlsx formatu >> ovdje

Napomena: U tabličnom prikazu podataka objavljeni su samo novi podaci.