Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2019. – tablični podaci

Ovdje objavljujemo prve tablične podatke za 2019. godinu (XLSX datoteke).

Napomena: Ovo su prethodni podaci – konačni će biti objavljeni u rujnu.
Kako će novi podaci biti dostupni, tako će biti objavljivani.


1. STANOVNIŠTVO I VITALNI DOGAĐAJI

 • preuzimanje tablica (demografski podaci)
 • preuzimanje tablica (podaci o umrlima)

2. USPOREDBA ODABRANIH POKAZATELJA SZO „ZDRAVLJE ZA SVE“

 • preuzimanje tablica

3. ZDRAVSTVENE USTANOVE I DJELATNICI U ZDRAVSTVU

4. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

5. SPECIJALISTIČKO – KONZILIJARNE TE OSTALE DJELATNOSTI

 • Specijalističko-konzilijarna djelatnost
 • Mikrobiološka dijagnostika (XLSX, 28 KB)
 • Osjetljivost bakterijskih izolata na antibiotike u Hrvatskoj (podaci Klinike za infektivne bolesti „Dr. F. Mihaljević”)
 • Djelatnost za transfuziju krvi (podaci Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu)

6. ZARAZNE BOLESTI, CIJEPLJENJE I MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

7. STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, DNEVNE BOLNICE, JEDNODNEVNA KIRURGIJA I BOLNIČKE HEMODIJALIZE TE BOLNIČKA REHABILITACIJA

8. PORODI I PREKIDI TRUDNOĆE

9. REGISTRI KRONIČNIH BOLESTI

10. POBOL I UZROCI SMRTI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

 • preuzimanje tablica

11. ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA

 • Zdravstvena ispravnost i kakvoća namirnica i predmeta opće uporabe
 • Javna vodoopskrba u Hrvatskoj

12. FINANCIJSKI ZDRAVSTVENI POKAZATELJI RH ZA 2018. GODINU PREMA METODOLOGIJI SUSTAVA ZDRAVSTVENIH RAČUNA

13. MEDICINSKA OPREMA, OPERACIJSKE DVORANE I MEDICINSKI POSTUPCI U HRVATSKOJ

 • preuzimanje tablica

14. KREVETI U JEDINICAMA ZA POJAČANU NJEGU DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE I DOMOVA ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE

 • preuzimanje tablica

15. POKAZATELJI ZDRAVSTVENOG STANJA I KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

 • preuzimanje tablica