Higijenski minimum

Kontakt:
Tel.: (+385 1) 48 63 252
higijenski.minimum@hzjz.hr


NOVO!!

 • Sukladno preporukama Ministarstva zdravstva, klasa: 023-03/20-01/212, ur.broj: 534-03-3-1/7-20-02  od 10. travnja 2020., obavještavamo cijenjene polaznike tečaja da se do daljnjega predavanja ne održavaju.
 • Sukladno popuštanju mjera stožera civilne zaštite ispiti se mogu prijavljivati i održavati.

—————————–

Ispiti se prijavljuju elektroničkim putem, a održavaju se četvrtkom od 13,30 do 15,30 sati i petkom od 9 do 11 sati.

Ispiti će se održavati DO 17. srpnja 2020. godine te ponovo OD 03. rujna 2020. godine.

ISPITI SE NEĆE ODRŽAVATI od 20. srpnja do 02. rujna 2020. godine

PRIJAVE ZA ISPITE PRIMAJU SE OD 01. RUJNA 2020.

—————————–

Za prijavu ispita potrebno je dva dana ranije, e-poštom dostaviti čitko i ispravno popunjenu prijavnicu koja je nalazi niže u tekstu.

Na prijavnici kod “Vrsta programa” obavezno upisati datum ispita.

Obrazovni materijali nalaze se na našim stranicama (vidi u nastavku).

Za daljnje obavijesti pratite ovu stranicu.
RAD S HRANOM I U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tečaj je reguliran Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. br.: 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17)  i Pravilnikom o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane (Pravilnik – hrana 116-2018).

Sanitarna inspekcija – nadzire proizvodne objekte hrane neživotinjskog podrijetla, mješovite hrane, sve ugostiteljske objekte i sve maloprodajne objekte izuzev onih koji su pod nadležnosti veterinarske inspekcije

Veterinarska inspekcija – nadzire sve proizvodne objekte hrane životinjskog podrijetla, te dio maloprodajnih objekata koji podliježu posebnom odobravanju ili registraciji.

Osobe koja rade u primarnoj proizvodnji hrane (proizvodi tla, stočarstva, lova i ribolova) i s njom povezanim djelatnostima, ne moraju polagati tečaj zdravstvenog odgoja.

Dolje navedena potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osobe moraju imati prije početka rada, odnosno obnavljati ih svakih pet godina.

 

Tečaj se održava po osnovnom i proširenom programu.

Osnovni program

Pohađanje tečaja po osnovnom programu obuhvaća

 • sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom, a koje rade s hranom u jednostavnim  objektima skladištenja, pripreme i usluživanja hrane npr. caffe barovima, skladištima, trgovinama sa zapakiranom hranom, tobacco-shopovima, mesnicama u kojima se samo prodaje svježe meso i melje na zahtjev kupca i sl.

 Osnovni program pohađaju osobe koje rade u:

 • Ugostiteljskim objektima u kojima se poslužuju pića i topli napitci
 • Skladištima i trgovinama zapakirane i nezapakirane hrane koja nije lako kvarljiva i ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja
 • Prodaji izvan prostorija zapakirane ili nezapakirane hrane koja zahtjeva ili ne zahtjeva posebne temperaturne uvjete čuvanja (prodajna vozila, kiosci, automati, rashladne škrinje)
 • Objektima u kojima se isključivo peku smrznuti pekarski proizvodi
 • Objektima u kojima se isključivo pripremaju, peku i poslužuju prhka, lijevanja ili dizana tijesta
 • Tržnicama na veliko i malo koje obavljaju prodaju hrane izvan prostorija, osim primarnih proizvoda
 • Objektima u kojima se obavlja više djelatnosti, a obuhvaćene su točkama 1-6
 • Objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u
 • Objektima koji se primarno koriste kao privatni stambeni prostori, a u njima se priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište
 • Objektima u kojima se obavlja skladištenje hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu su Uredbom 853/2004 Europskog parlamenta
 • Sabiralištima mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta
 • Objektima u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda, osim primarne proizvodnje i osim dodataka prehrani
 • Mesnicama
 • Ribarnicama
 • Sabiralištima divljači

Prošireni program

Pohađanje tečaja po proširenom programu obuhvaća:

 • osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane, a koje rade s hranom u složenijim procesima pripreme hrane npr. u obrtničkoj i industrijskoj proizvodnji hrane, hotelima, restoranima, institucionalnim kuhinjama, objektima za proizvodnju mesnih pripravaka, slastičarnicama i slično, a ne spadaju u kategorije navedene u popisu djelatnosti „Osnovni program“
 •  osobe koje rade u objektima dvojne djelatnosti: kategorije navedene u popisu djelatnosti „Osnovni program“, a koje uz to imaju pripremanje i serviranje hrane

 

Za osobe koje obavljaju sezonske poslove u proizvodnji i /ili ugostiteljstvu, tečaj po proširenom programu provodi se putem odobrenih edukativnih materija.

Osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje za prehrambeno-prerađivačka i ugostiteljska zanimanja imaju usvojena potrebna znanja za rad u svim djelatnostima i upućuju se na tečaj nakon pet godina od dana završetka strukovnog obrazovanja.

Osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva, nutricionizma, biologije, biotehnologije i veterinarskih znanosti posjeduju potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni te su izuzete od obveze pohađanja tečaja (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. 130/2017 od 27.12.2017).


OSNOVNI PROGRAM

Teorijska nastava za polaznike po osnovnom programu se ne održava.

Edukativne materijale u elektronskom obliku možete preuzeti na sljedećem  linku:

OSNOVNI PROGRAM

Za ispit se prijavljuje popunjavanjem prijavnice koju možete preuzeti u word formatu ovdje: PRIJAVNICA ili u PDF formatu ovdje: PRIJAVNICA.

Od zaprimanja prijave u Zavod  do ispita ne može proći više od 30 dana.

Na ispit je potrebno doći sa osobnom iskaznicom, potvrdom o prijavi i potvrdom o plaćanju ispita.


PROŠIRENI PROGRAM

Edukativne materijale u elektronskom obliku možete preuzeti na sljedećem linku: PROŠIRENI PROGRAM.

Za tečaj se prijavljuje popunjavanjem prijavnice koju možete preuzeti u word formatu ovdje: PRIJAVNICA ili u PDF formatu ovdje: PRIJAVNICA.

Za osobe koje obavljaju sezonske poslove u proizvodnji i /ili ugostiteljstvu, tečaj po proširenom programu provodi se putem odobrenih edukativnih materija.

Provjera znanja provodi se najranije u roku od sedam dana, a najkasnije u roku od 30 dana od dana odslušane teorijske nastave.

Popunjenu prijavnicu molimo dostavite na e-mail: higijenski.minimum@hzjz.hr.


– Polaznik koji nije zadovoljio na ispitu, u roku 24 sata podnosi pismeni zahtjev za ponovnim polaganjem i snosi troškove istog.

– Zahtjev za ponovnu provjeru znanja možete preuzeti ovdje u word formatu: Ponovna provjera znanja ili u PDF formatu: Ponovna provjera znanja.
– Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 01/ 48 63 252.

Cjenik tečaja možete preuzeti OVDJE.RAD S KOZMETIKOM I U OBJEKTIMA ZA ULJEPŠAVANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Člankom 37, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. br.: 79/07, 113/08, 43/09 i 130/ 17) i Pravilnikom o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti  (Pravilnik kozmetika-uljepšavanje 116/2018) propisano je da:

Osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima, te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice, moraju imati potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti prije početka rada.

 • Osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima  za gore navedene djelatnosti imaju usvojena potrebna znanja za rad.
 • Isto je potrebno obnavljati svakih 5 godina.
 • Osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, medicinske biokemije i sanitarnog inženjerstva posjeduju potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti i osobnoj higijeni te su izuzete od obveze pohađanja tečaja (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. 130/2017 od 27.12.2017).

 

Provjera znanja/ispit

Od zaprimanja prijave u Zavod  do provjere znanja ne može proći više od 30 dana.

Edukativne materijale u elektronskom obliku možete preuzeti na sljedećem  linku KOZMETIKA – ULJEPŠAVANJE.

Za predavanje ili provjeru znanja  prijavljuje se popunjavanjem prijavnice koju možete preuzeti u word formatu ovdje: PRIJAVNICA kozmetika ili u PDF formatu ovdje: PRIJAVNICA kozmetika.

Popunjenu prijavnicu molimo dostavite na e-mail: higijenski.minimum@hzjz.hr.

 

Na ispit je potrebno doći sa osobnom iskaznicom, potvrdom o prijavi i potvrdom o plaćanju ispita.

Polaznik koji nije zadovoljio na ispitu, u roku 24 sata podnosi pismeni zahtjev za ponovnim polaganjem i snosi troškove istog.

Zahtjev za ponovnu provjeru znanja možete preuzeti ovdje u word formatu: PONOVNA PROVJERA ZNANJAa ili u PDF formatu: PONOVNA PROVJERA ZNANJA.

Cjenik tečaja možete preuzeti OVDJE.

Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 01/ 48 63 252.