Odjel za zdravstvenu ekonomiku

Voditelj odjela

dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, dr. med.
specijalist javnog zdravstva

Od 2012. godine Služba za javno zdravstvo proširila je svoje aktivnosti i na područje financijske zdravstvene statistike. Stoga je unutar Službe za javno zdravstvo osnovan Odjel za zdravstvenu ekonomiku s ciljem razvoja i provođenja istraživanja iz područja financijske zdravstvene statistike.

U skladu sa zahtjevima Statističkog ureda EU (Eurostat-a) i Svjetske zdravstvene organizacije, Odjel za zdravstvenu ekonomiku redovito provodi službeno statističko istraživanje prema međunarodno prihvaćenoj metodologiji Sustava zdravstvenih računa, u okviru kojeg se prikupljaju, obrađuju i objavljuju financijski zdravstveni pokazatelji za RH te dostavljaju međunarodnim organizacijama.

Odjel za zdravstvenu ekonomiku provodi zdravstveno-ekonomske analize usmjerene na evaluaciju preventivnih i javnozdravstvenih aktivnosti i tehnologija.

Odsjek za praćenje financijskih zdravstvenih pokazatelja

Voditeljica odsjeka: Tanja Mišić, dipl. oec.

Kontakt: Tel.: 01 4863 243, Faks: 01 4683 011, tanja.misic@hzjz.hr

Aktivnosti odsjeka

  • Redovito na godišnjoj bazi provodi službeno statističko istraživanje „Sustav zdravstvenih računa – izvješće i anketa o strukturi izdataka za zdravstvene usluge“ u sklopu kojeg prikuplja podatke o izdacima za zdravstvene usluge u Hrvatskoj sukladno metodologiji Sustava zdravstvenih računa (System of Health Accounts).
  • Provodi obradu i analize prikupljenih podataka o izdacima za zdravstvene usluge.
  • Financijske zdravstvene pokazatelje objavljuje u Hrvatskom zdravstveno-statističkom ljetopisu te Izvješću o financijskim zdravstvenim pokazateljima za Hrvatsku prema metodologiji Sustava zdravstvenih računa.
  • Redovito dostavlja financijske zdravstvene pokazatelje za Hrvatsku Statističkom uredu EU (Eurostat-u) i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO).
  • Kontinuirano prati promjene u metodologiji te usklađuje prikupljanje i obradu podataka u Hrvatskoj sa zahtjevima Eurostat-a i WHO.

Odsjek za zdravstveno-ekonomske analize

Aktivnosti odsjeka

Priprema i provodi istraživanja vezano uz ekonomske aspekte zdravlja i bolesti:

  • analize troškova zdravstvenih intervencija/programa,
  • ekonomske evaluacije za usporedbu dvije ili više zdravstvenih intervencija/programa.

Istraživanja i analize prvenstveno su usmjereni na evaluaciju preventivnih i javnozdravstvenih aktivnosti i tehnologija s ciljem doprinosa kvaliteti donošenja odluka u području zdravlja i zdravstvene zaštite.