Odjel za HIV, spolno i krvlju prenosive bolesti

Voditelj odjela

prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med.
specijalist epidemiologije

Odjel sudjeluje u javnozdravstvenom praćenju infekcije HIV-om, spolno i krvlju prenosivih bolesti, planiranju, kreiranju, koordinaciji i provedbi preventivnih programa i aktivnosti u cilju smanjenja pojavnosti infekcije HIV-om i drugih krvlju i spolno prenosivih bolesti (SPB), doprinosa aktivnostima u području prevencije raka vrata maternice te zaštite i unaprjeđenja spolnog i reproduktivnog, kao i općeg zdravlja stanovništva.

Odjel za HIV, spolno i krvlju prenosive bolesti radi u dva odsjeka: Odsjek za registar za HIV i Odsjek za programe probira raka vrata maternice. Odjel provodi praćenje epidemioloških podataka o infekciji HIV-om, hepatitisima B i C i SPB uključujući vođenje registra za HIV u sklopu nacionalnog praćenja zaraznih bolesti, sudjeluje u praćenju rizičnih ponašanja i provedbi epidemioloških istraživanja u području HIV-a, hepatitisa i SPB te spolnog i reproduktivnog zdravlja, sudjeluje u izradi strateških dokumenata, prijenosu stručnih znanja i mišljenja, planira, predlaže, provodi, sudjeluje u provedbi, koordinira i evaluira javnozdravstvene programe, projekte i aktivnosti u području prevencije infekcije HIV-om, virusnih hepatitisa i drugih SPB te zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja, sudjeluje u koordinaciji Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice, radu Savjetovališta za promicanje spolnog zdravlja i centra za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV , koordinaciji i unaprjeđenju rada mreže centara za besplatno savjetovanje i testiranje na HIV u zemlji, međunarodnoj suradnji i provedbi europskih projekata iz područja prevencije HIV-a/AIDS-a, hepatitisa i SPB, surađuje s dionicima u sustavu te razvija intersektorsku i multidisciplinarnu suradnju i umrežavanje s predstavnicima državnog sektora i civilnog društva, te koordinira, provodi i evaluira edukaciju i reedukaciju mladih, ključnih populacija, zdravstvenih djelatnika i drugih provoditelja u području savjetovanja i testiranje na HIV, virusne hepatitise i SPB te zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja.

 

Osnovni zadaci Odjela za HIV, spolno i krvlju prenosive bolesti su:

 • prikupljanje i analiza epidemioloških podataka o HIV-u/AIDS-u, hepatitisima B i C i SPB te praćenje trendova pojavnosti tih bolesti u sklopu nacionalnog praćenja zaraznih bolesti
 • vođenje registra za HIV
 • provođenje nacionalnih i međunarodnih izvještavanja epidemioloških podataka o HIV-u/AIDS-u, hepatitisima B i C te SPB
 • sudjelovanje u planiranju, izradi, provedbi, stručnom usmjeravanju, koordinaciji, praćenju i vrednovanju nacionalnih programa, projekata i strategija prevencije HIV-a/AIDS-a, hepatitisa B i C i drugih SPB te preporuka i intervencija za sprječavanje i suzbijanje ovih bolesti
 • sudjelovanje u planiranju, organiziranju, koordinaciji, praćenju i evaluiranju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice u sklopu nacionalnih programa probira u odrasloj populaciji
 • provedba i sudjelovanje u provedbi istraživanja prevalencije i rizičnih ponašanja za zarazu HIV-om, virusnim hepatitisima i drugim SPB (biobihevioralna istraživanja)
 • izrada i diseminacija stručnih preporuka vezanih uz savjetovanje i testiranje na HIV te stručna koordinacija provedbe savjetovanja i testiranja na HIV i mreže savjetovališta za HIV
 • sudjelovanje u radu Savjetovališta za HIV i spolno zdravlje uključujući savjetovanje i testiranje u zajednici
 • osmišljavanje i supervizija javnozdravstvenih kampanja iz područja prevencije HIV-a i SPB te zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja
 • organiziranje, provedba i sudjelovanje u provedbi javnozdravstvenih aktivnosti s ciljem povećanja svjesnosti, edukacije i informiranja opće i stručne javnosti te ključnih popolacija o važnosti prevencije infekcije HIV-om, hepatitisa B i C i SPB, odgovornog spolnog ponašanja te zaštite i unaprjeđenja spolnog i reproduktivnog zdravlja
 • izrada i distribucija edukativno-informativnog materijala iz područja prevencije HIV-a, spolno i krvlju prenosivih bolesti
 • zdravstveno informiranje i komunikacija s javnošću putem različitih medija o pitanjima vezanim uz HIV, virusne hepatitise, SPB te spolno i reproduktivno zdravlje
 • organiziranje i provedba zdravstvene edukacije iz područja HIV-a, virusnih hepatitsa i SPB
 • suradnja i sudjelovanje u koordinaciji i podršci državnim tijelima i organizacijama civilnog društva na područjima zajedničke aktivnosti prevencije HIV-a i spolno i krvlju prenosivih infekcija te očuvanja i unapređenja spolnog i reproduktivnog zdravlja

 

Više o Odjelu…