Infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV) s posljedičnim stečenim manjkom imuniteta (AIDS) jedna je od bolesti koja se značajno proširila u svim dijelovima svijeta i od javnozdravstvenog je značaja u svijetu i Hrvatskoj.

U svijetu je, prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Zajedničkog programa UN-a za borbu protiv HIV/AIDS-a (UNAIDS), 2013. godine bilo 38 milijuna ljudi zaraženo HIV-om, a od početka epidemije od posljedica AIDS-a umrlo je oko 32 milijuna ljudi u svijetu. U Hrvatskoj je u razdoblju od 1985. do kraja 2022. godine zabilježeno 2.017 osoba kojima je dijagnosticirana HIV infekcija, od čega je 613 oboljelih od AIDS-a, a 256 oboljelih umrlo je od AIDS-a.

Za kreiranje, provođenje, praćenje i vrednovanje strategija i mjera suzbijanja i sprečavanja te liječenja i skrbi važno je poznavati epidemiološku situaciju HIV infekcije i AIDS-a. Učestalost zaraze HIV-om i AIDS i smrtnost od HIV-a/AIDS-a u Hrvatskoj prati i proučava Registar za HIV/AIDS, nacionalni populacijski registar pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Registar za HIV/AIDS Hrvatske osnovan je 1985. godine. Od 2005. g. podaci Registra za HIV/AIDS Hrvatske dio su GARP (Global AIDS Response Progress Reporting) sustava izvještavanja u koji se podaci o epidemiološkoj situaciji i prevenciji HIV-a šalju za potrebe tri međunarodne institucije: SZO-a, UNAIDS-a i UNICEF-a, a od 2008. i međunarodnog SZO/ECDC (Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti) informacijskog sustava (TESSy –European Surveillance System) sa sjedištem u Stockholmu.

Podaci Registra za HIV/AIDS objavljuju se u godišnjoj publikaciji Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis te u obliku izvješća na web stranicama HZJZ-a.

Izvor podataka individualne su prijave oboljenja/smrti osoba oboljelih ili umrlih od HIV/AIDS-a koje se prikupljaju u okviru nacionalnog nadzora nad zaraznim bolestima koji je zakonski reguliran Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/2007, 113/2008, 43/2009, 22/2014 i 130/2017) i pripadajućim propisima i drugim zakonima u području zdravstva (Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti – NN 23/94, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o statističkim istraživanjima, Godišnji provedbeni plan statističkih istraživanja). Epidemiološko praćenje HIV infekcije i AIDS-a jedan je od ciljeva Nacionalnog programa prevencije HIV/AIDS-a. U smislu pojačanog praćenja, individualna prijava oboljenja/smrti od HIV/AIDS-a dopunjava se upitnikom/anketom koja sadrži važne epidemiološke podatke (npr. podatke o testiranju, putu prijenosa, bolestima povezanim s AIDS-om i dr.). Podaci se prikupljaju u suradnji s Referentnim centrom za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, a obrađuju se elektronički u računalnoj bazi podataka.

Praćenje proširenosti HIV infekcije među stanovništvom provodi se na temelju podataka Registra za HIV/AIDS, godišnjih zbirnih anonimnih podataka iz hrvatskih laboratorija koji dijagnosticiraju HIV infekciju i epidemioloških istraživanja.

Podaci Registra za HIV/AIDS za Hrvatsku (1985.-2022.)

 

 

Voditeljica registra
prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med.
specijalist epidemiologije