Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti


Majmunske boginje

Objavljeno: 20. svibnja 2022.
Majmunske boginje su virusna bolest uzrokovana virusom koji je sličan virusu velikih boginja, ali se ne širi među ljudima tako...