Služba za mikrobiologiju

Opis službe (Sadržaj stranice do "MORE")

Mikrobiološka djelatnost HZJZ-a je prva takva djelatnost osnovana u Hrvatskoj koncem 19. i početkom prošlog stoljeća. Služba je tijekom tog razdoblja slijedila zahtjeve struke koja stalno i brzo napreduje. U Službi za mikrobiologiju HZJZ-a nalaze se suradni i nacionalni centri Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i 19 Nacionalih referentnih centara za suradnju s Europskim centrom za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC). Služba obavlja mikrobiološku djelatnost u vidu stručne, znanstvene i nastavne aktivnosti, uključujući nastavnu aktivnost za studente Medicinskog fakuteta i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Vizija Službe je osuvremenjivanje  djelatnosti modernijim pristupima i praćenjem novih trendova u dijagnostici te unapređenje zdravlja populacije i prevencije infektivnih bolesti jačanjem suradnje s ostalim sličnim Službama u županijskim zavodima u Hrvatskoj.

Osnovne djelatnosti

 • dijagnostika izvanbolničkih uzoraka bolesnika, prema timovima za HZZO, kao najveći dio obavljenih pretraga koji se stalno povećava
 • dijagnostika iz raznih područja mikrobiologije kao referentna aktivnost koja postoji samo u HZJZ-u za potrebe cijele države
 • urgentna mikrobiološka dijagnostika za potrebe Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a, što se odnosi se i na uzročnike koji se moraju isključivo raditi u uvjetima biološke zaštite stupnja 3 i 3/4 (BSL-3 i BSL-3/4)

Referentni laboratoriji

Hrvatski Nacionalni referentni laboratoriji (NRL) za Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC)
Referentni centri (RC) Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
WHO Nacionalni referentni laboratoriji

NRL za polio ECDC
WHO Nacionalni laboratorij za polio
NRL za respiratorne i enteralne viruse ECDC
RC Ministarstva zdravstva za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i probavnog sustava
Dr. sc. Irena Tabain, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za influencu ECDC
WHO NRL za influencu
Dr. sc Irena Tabain, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za morbile i rubelu ECDC
WHO NRL za morbile/rubelu
Doc .dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za klamidije ECDC
Nasl. doc dr. sc. Andrea Babić Erceg, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za arboviruse i rikecije ECDC
RC Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i praćenje virusnih zoonoza
Doc. dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za P3 bakterije i viruse ECDC
Dr. sc. Irena Tabain, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za tuberkulozu, ECDC
Suprancionalni Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
WHO NRL za tuberkulozu
Dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med., spec. mikrobiologije.

NRL za meningokoke ECDC
Nasl. doc. dr. sc. Andrea Babić Erceg, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za legionele ECDC
mr. sc. Selma Bošnjak, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za bordetele i  C. diphtheriae ECDC
mr. sc. Selma Bošnjak, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za koleru ECDC
Višnja Kružičević, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za salmonele ECDC
Višnja Kružičević, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za listerije ECDC
Prim. dr. sc. Blaženka Hunjak, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za borelije ECDC
mr. sc. Selma Bošnjak, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za mikoplazme ECDC
Prim.dr.sc. Blaženka Hunjak, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za leptospirozu ECDC
mr. sc. Selma Bošnjak, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za humane parazite ECDC
Doc. dr. sc. Mario Sviben, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za sistemske mikoze ECDC
Ana Čičmak, dr. med., spec. mikrobiologije

Odjeli službe (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Ambulanta za uzimanje i zaprimanje uzoraka (samostalni odsjek u službi)

Voditeljica: Ana Čičmak, dr. med.
Tel.: 01 48 63 316

Odjel za bakteriologiju

 • Odsjek za respiratorne infekcije
 • Odsjek za mokraćno-spolne infekcije

Odjel za bakteriološku serologiju

 • Odsjek za bakteriološku serologiju
 • Odsjek za opću bakteriologiju

Odjel za dijagnostiku crijevnih infekcija

 • Odsjek za dijagnostiku crijevnih infekcija s Nacionalnim centrom za salmonele

Odjel za tuberkulozu

 • Odsjek za tuberkulozu
 • Odsjek za netuberkulozne mikobakterije

Odjel za parazitologiju i mikologiju

 • Odsjek za parazitološku dijagnostiku
 • Odsjek za mikološku dijagnostiku

Odjel za izravnu virološku dijagnostiku

 • Odsjek za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i probavnog sustava
 • Odsjek za izravnu dijagnostiku zoonoza

Odjel za virološku serologiju

 • Odsjek za serološku dijagnostiku zoonoza
 • Odsjek za opću virološku serologiju

Odjel za molekularnu dijagnostiku s jedinicom za interventnu dijagnostiku

 • Odsjek za molekularnu dijagnostiku
 • Odsjek za klamidije
 • Odsjek za interventnu dijagnostiku visoko infektivnih  i rijetkih virusa i bakterija (BSL3/4)

Sterilizacija i priprema podloga (samostalni odsjek u službi)

Voditeljica: Višnja Batur, mag. med. biochem.
Tel.: 01 48 63 261

        visnja.batur@hzjz.hr

Odsjek za praćenje, koordinaciju i akreditaciju mikrobiološke djelatnosti (samostalni odsjek u službi)

Voditeljica:
Tel.: