Služba za mikrobiologiju

Opis službe (Sadržaj stranice do "MORE")

Mikrobiološka djelatnost HZJZ-a je prva takva djelatnost osnovana u Hrvatskoj koncem 19. i početkom prošlog stoljeća. Služba je tijekom tog razdoblja slijedila zahtjeve struke koja stalno i brzo napreduje. U Službi za mikrobiologiju HZJZ-a nalaze se suradni i nacionalni centri Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i 19 Nacionalih referentnih centara za suradnju s Europskim centrom za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC). Služba obavlja mikrobiološku djelatnost u vidu stručne, znanstvene i nastavne aktivnosti, uključujući nastavnu aktivnost za studente Medicinskog fakuteta i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Vizija Službe je osuvremenjivanje  djelatnosti modernijim pristupima i praćenjem novih trendova u dijagnostici te unapređenje zdravlja populacije i prevencije infektivnih bolesti jačanjem suradnje s ostalim sličnim Službama u županijskim zavodima u Hrvatskoj.

Osnovne djelatnosti

 • dijagnostika izvanbolničkih uzoraka bolesnika, prema timovima za HZZO, kao najveći dio obavljenih pretraga koji se stalno povećava
 • dijagnostika iz raznih područja mikrobiologije kao referentna aktivnost koja postoji samo u HZJZ-u za potrebe cijele države
 • urgentna mikrobiološka dijagnostika za potrebe Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a, što se odnosi se i na uzročnike koji se moraju isključivo raditi u uvjetima biološke zaštite stupnja 3 i 3/4 (BSL-3 i BSL-3/4)

Referentni laboratoriji

Hrvatski Nacionalni Referentni Laboratoriji (NRL) za Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC)
Referentni laboratoriji Ministarstva zdravlja RH (RL MZ RH)
Nacionalni Referentni Laboratoriji Svjetske zdravstvene organizacije (NRL SZO)

NRL za polio ECDC
NRL SZO
Dr. sc. I. Tabain, dr. med., spec. mikrob.

NRL za influenzu ECDC
NRL SZO
V. Draženović, dr. med., spec. mikrob.

NRL za ospice i rubelu ECDC
NRL SZO
Prim. dr. sc. T. Vilibić-Čavlek, dr. med., spec. mikrob.

NRL za respiratorne i entralne viruse
RL MZ RH
Prof. dr. sc. G. Mlinarić-Galinović, dr. med., spec. mikrob.

NRL za klamidije ECDC
Prim. dr. sc. A. Babić Erceg, dr. med., spec. mikrob.

NRL za arboviruse i rikecije ECDC
Doc. dr. sc. T. Vilibić-Čavlek, dr. med., spec. mikrob.

NRL za P3 bakterije i viruse ECDC
V. Draženović, dr. med., spec. mikrob.

NRL za tuberkulozu, ECDC
Suprancionalni Referentni centar MZ RH
NRL SZO
Dr. sc. Lj. Žmak, dr. med., spec. mikrob.

NRL za meningokoke ECDC
Prim. dr. sc. A. Babić-Erceg, dr. med., spec. mikrob.

NRL za legionele ECDC
Z. Peršić, dr. med., spec. mikrob.

NRL za bordetele i.C. diphtheriae ECDC
Z. Peršić, dr. med., dr. med., spec. mikrob.

NRL za koleru ECDC
RL MZ RH
V. Kružičević, dr. med., spec. mikrob.

NRL za salmonele ECDC
RL MZ RH
V. Kružičević, dr. med., spec. mikrob.

NRL za listerije ECDC
Prim. dr. sc. B. Hunjak, dr. med., spec. mikrob.

NRL za borelije ECDC
Z. Peršić, dr. med., spec. mikrob.

NRL za mikoplazme ECDC
Prim. dr. sc. B. Hunjak, dr. med., spec. mikrob.

NRL za leptospirozu ECDC
Z. Peršić, dr. med., spec. mikrob.

NRL za humane parazite ECDC
Dr. sc. M. Sviben, dr. med., spec. mikrob.

NRLza sistemske mikoze ECDC
RL MZ RH za gljivične infekcije
Prof. dr. sc. E. Mlinarić-Missoni, dr. med., spec. mikrob.

Odjeli službe (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odjel za bakteriologiju

 • Odsjek za respiratorne infekcije i opću bakteriologiju
 • Odsjek za mokraćno-spolne infekcije
 • Odsjek za crijevne infekcije
 • Odsjek za bakteriološku serologiju

Odjel za tuberkulozu

 • Odsjek za tuberkulozu
 • Odsjek za netuberkulozne mikobakterije

Odjel za parazitologiju i mikologiju

 • Odsjek za parazitološku dijagnostiku
 • Odsjek za mikološku dijagnostiku

Odjel za virologiju

 • Odsjek za respiratorne viruse
 • Odsjek za enteralne viruse
 • Odsjek za serološku dijagnostiku virusa i zoonoze

Odjel za molekularnu dijagnostiku s jedinicom za interventnu dijagnostiku

 • Odsjek za molekularnu dijagnostiku
 • Odsjek za klamidije
 • Odsjek za interventnu dijagnostiku visoko infektivnih  i rijetkih virusa i bakterija (BSL3/4)

Ambulanta za uzimanje i zaprimanje uzoraka (samostalni odsjek u službi)

Voditeljica: Ljiljana Čičmak Smirnjak, dr. med.
Tel.: 01 48 63 289

Sterilizacija i priprema podloga (samostalni odsjek u službi)

Voditeljica: Višnja Batur, mag. med. biochem.
Tel.: 01 48 63 285


Odsjek za praćenje, koordinaciju i akreditaciju mikrobiološke djelatnosti (samostalni odsjek u službi)

Voditeljica:  Anamarija Pejnović, dipl. san. ing.
Tel.: 01 48 63 293
Objave: CATEGORY: Publikacije Služba za mikrobiologiju