Služba za mikrobiologiju

Voditelj službe

doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med.
specijalistica med.  mikrobiologije s parazitologijom

Mikrobiološka djelatnost HZJZ-a je prva takva djelatnost osnovana u Hrvatskoj koncem 19. i početkom prošlog stoljeća. Služba je tijekom tog razdoblja slijedila zahtjeve struke koja stalno i brzo napreduje. U Službi za mikrobiologiju HZJZ-a nalaze se suradni i nacionalni centri Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i 19 Nacionalih referentnih centara za suradnju s Europskim centrom za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC). Služba obavlja mikrobiološku djelatnost u vidu stručne, znanstvene i nastavne aktivnosti, uključujući nastavnu aktivnost za studente Medicinskog fakuteta i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Vizija Službe je osuvremenjivanje djelatnosti modernijim pristupima i praćenjem novih trendova u dijagnostici te unapređenje zdravlja populacije i prevencije infektivnih bolesti jačanjem suradnje s ostalim sličnim Službama u županijskim zavodima u Hrvatskoj.

Osnovne djelatnosti

 • dijagnostika izvanbolničkih uzoraka bolesnika, prema timovima za HZZO, kao najveći dio obavljenih pretraga koji se stalno povećava
 • dijagnostika iz raznih područja mikrobiologije kao referentna aktivnost koja postoji samo u HZJZ-u za potrebe cijele države
 • urgentna mikrobiološka dijagnostika za potrebe Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a, što se odnosi se i na uzročnike koji se moraju isključivo raditi u uvjetima biološke zaštite stupnja 3 i 3/4 (BSL-3 i BSL-3/4)

Referentni laboratoriji

Hrvatski Nacionalni referentni laboratoriji (NRL) za Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC)
Referentni centri (RC) Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
WHO Nacionalni referentni laboratoriji

NRL za polio ECDC
WHO Nacionalni laboratorij za polio
NRL za respiratorne i enteralne viruse ECDC
RC Ministarstva zdravstva za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i probavnog sustava
Dr. sc. Irena Tabain, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za influencu ECDC
WHO NRL za influencu
Dr. sc Irena Tabain, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za morbile i rubelu ECDC
WHO NRL za morbile/rubelu
Doc .dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za klamidije ECDC
Nasl. doc dr. sc. Andrea Babić Erceg, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za arboviruse i rikecije ECDC
RC Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i praćenje virusnih zoonoza
Doc. dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za P3 bakterije i viruse ECDC
Dr. sc. Irena Tabain, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za tuberkulozu, ECDC
Suprancionalni Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
WHO NRL za tuberkulozu
Dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med., spec. mikrobiologije.

NRL za meningokoke ECDC
Nasl. doc. dr. sc. Andrea Babić Erceg, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za legionele ECDC
mr. sc. Selma Bošnjak, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za bordetele i C. diphtheriae ECDC
mr. sc. Selma Bošnjak, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za koleru ECDC
Ana Gverić Grginić, dr. med. spec. mikrobiologije

NRL za salmonele ECDC
Ana Gverić Grginić, dr. med. spec. mikrobiologije

NRL za listerije ECDC
Prim. dr. sc. Blaženka Hunjak, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za borelije ECDC
mr. sc. Selma Bošnjak, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za mikoplazme ECDC
Prim.dr.sc. Blaženka Hunjak, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za leptospirozu ECDC
mr. sc. Selma Bošnjak, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za humane parazite ECDC
Doc. dr. sc. Mario Sviben, dr. med., spec. mikrobiologije

NRL za sistemske mikoze ECDC
Ana Čičmak, dr. med., spec. mikrobiologije

Odjel za urogenitalne infekcije

Voditeljica: dr. sc. Blaženka Hunjak, prim. dr. med., specijalistica med.  mikrobiologije s parazitologijom

Tel.: 01/ 4863 – 292
E-mail: blazenka.hunjak@hzjz.hr

 • Odsjek za urinarne i urogenitalne infekcije
 • Odsjek za mikoplazme

Odjel za bakteriologiju

Voditeljica: mr. sc. Selma Bošnjak, dr. med., specijalistica kliničke mikrobiologije

Tel.: 01/ 4863 – 333
E-mail: selma.bosnjak@hzjz.hr

 • Odsjek za bakteriološku serologiju
 • Odsjek za opću bakteriologiju i respiratorne infekcije

Odjel za dijagnostiku crijevnih infekcija

Voditeljica: Ana Gverić Grginić, dr. med., specijalistica med. mikrobiologije s parazitologijom

Tel.: 01/4863 – 303
E-mail: ana.gveric-grginic@hzjz.hr

 • Odsjek za dijagnostiku crijevnih infekcija s Nacionalnim centrom za salmonele

Odjel za tuberkulozu

Voditeljica: Doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med.. specijalistica med. mikrobiologije s parazitologijom

E-mail: ljiljana.zmak@hzjz.hr

 • Odsjek za tuberkulozu
 • Odsjek za molekularnu dijagnostiku mikobakterija

Odjel za parazitologiju

Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Mario Sviben, prim. dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom

Tel.: 01/ 4863- 268, 01/4863-269
E-mail: mario.sviben@hzjz.hr

 • Odsjek za parazitološku dijagnostiku

Odjel za mikologiju

Voditeljica: Ana Čičmak, dr. med., specijalistica med. mikrobiologije s parazitologijom

Tel.: 01/ 4863 – 316
E-mail: ana.cicmak@hzjz.hr

 • Odsjek za mikološku dijagnostiku

Odjel za izravnu virološku dijagnostiku

Voditeljica: dr. sc. Irena Tabain, dr. med., specijalistica med. mikrobiologije s parazitologijom

Tel.: 01/4863 – 264, 01/4863 – 337
E-mail: irena.tabain@hzjz.hr

 • Odsjek za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i probavnog sustava
 • Odsjek za interventnu dijagnostiku

Odjel za virološku serologiju

Voditeljica: Izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, dr. med., specijalistica med. mikrobiologije s parazitologijom

Tel.: 01/4863 – 238
E-mail: tatjana.vilibic-cavlek@hzjz.hr

 • Odsjek za dijagnostiku zoonoza
 • Odsjek za opću virološku serologiju

Odjel za molekularnu dijagnostiku

Voditeljica: dr. sc. Andrea Babić-Erceg, prim. dr. med., specijalistica med. mikrobiologije s parazitologijom

Tel.: 01/ 4863 – 260
E-mail: andrea.babic.erceg@hzjz.hr

 • Odsjek za molekularnu dijagnostiku
 • Odsjek za klamidije

Odjel za mikrobiološke podloge i sterilizaciju

Voditeljica: Višnja Batur, mag. med. biochem.

Tel.: 01/ 4863 – 261
E-mail: visnja.batur@hzjz.hr


Odjel za genomiku i bioinformatiku

Voditeljica: Ivana Ferenčak, dr. med., specijalistica med. mikrobiologije s parazitologijom

Tel.: 01/ 4863 – 264
E-mail: genotipizacija@hzjz.hr

 • Odsjek za bioinformatiku

Ambulanta za uzimanje i zaprimanje uzoraka (samostalni odsjek u službi)

Voditeljica: Ana Čičmak, dr. med., specijalistica med.mikrobiologije s parazitologijom

Tel.: 01/4863 – 236
E-mail: ambulanta@hzjz.hr


Odsjek za praćenje, koordinaciju i akreditaciju mikrobiološke djelatnosti (samostalni odsjek u službi)

Voditeljica: Ana-Marija Fabris, bacc. med. lab. diagn.

Tel.: 01/ 4863 – 307
E-mail: ana-marija.fabris@hzjz.hr

 

Trajanje pretrage: Do 2 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 293 ili opca.bakteriologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 3-6 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 316 ili mikologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: Do 3 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport 

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 293 ili opca.bakteriologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: Do 3 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport 

Kontakt informacija o nalazu: 01/4863-337 ili mikrobiologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 3-6 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport  

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 316 ili mikologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: Do 3 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 293 ili opca.bakteriologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: isti dan

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 293 ili opca.bakteriologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: Do 3 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/4863-337 ili mikrobiologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 3-6 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 316 ili mikologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: Do 5 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 293 ili opca.bakteriologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 3-6 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 316 ili mikologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 1 dan, do 6 tjedana, do 10 tjedana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/4863 288 ili tuberkuloza@hzjz.hr

Trajanje pretrage: Do 3 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 293 ili opca.bakteriologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 2-3 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 260/338 ili andrea.babic.erceg@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 3-6 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 316 ili mikologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 3-6 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 269 ili parazitologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: Do 3 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 293 ili opca.bakteriologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 3-6 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 316 ili mikologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: Do 5 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 293 ili opca.bakteriologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 3-6 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport 

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 316 ili mikologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: Do 3 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 293 ili opca.bakteriologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 3-6 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 316 ili mikologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: Do 7 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 331 ili urogenitalni@hzjz.hr, mikoplazme@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 7-10 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport 

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 260/338 ili andrea.babic.erceg@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 3-7 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 331 ili urogenitalni@hzjz.hr, mikoplazme@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 3-7 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 331 ili urogenitalni@hzjz.hr, mikoplazme@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 7-10 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 260/338 ili andrea.babic.erceg@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 3-7 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 331 ili urogenitalni@hzjz.hr, mikoplazme@hzjz.hr

Trajanje pretrage: Do 3 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 331 ili urogenitalni@hzjz.hr, mikoplazme@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 7-10 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 260/338 ili andrea.babic.erceg@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 3-7 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 331 ili urogenitalni@hzjz.hr, mikoplazme@hzjz.hr

Trajanje pretrage: Do 6 tjedana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/4863 288 ili tuberkuloza@hzjz.hr

Trajanje pretrage: Do 3 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 303 ili crijevni@hzjz.hr

Trajanje pretrage: Do 3 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport 

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 269; parazitologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 3-6 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport  

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 316 ili mikologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage: 3-14 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport 

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 337 ili mikrobiologija@hzjz.hr

Bakteriološki 

Trajanje pretrage: Do 3 dana

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 293 ili opca.bakteriologija@hzjz.hr

Parazitološki

Trajanje pretrage: 1 dan

Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Upute o uzimanju uzoraka i transport

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 269 ili parazitologija@hzjz.hr

Vrste i trajanje pretrage:
ASTO, ADNB streptokokne infekcije – 2 dana

ASTA – stafilokokne infekcije – 2 dana

BARTONELLA – bolest mačjeg ogreba – do 10 dana

B. PERTUSSIS I PARAPERTUSSIS – hripavac – do 10 dana

BORRELIA – BORELIOZE, lajmska bolest – do 5 dana

F.TULARENNSIS – tularemija – do 10 dana

T.PALLIDUM – sifilis – do 10 dana

LEGIONELLA – legionarska bolest – 10 dana

HELYCOBACTER PYLORI – do 5 dana

BRUCELLA – do 3 dana

SALMONELLA – do 3 dana

Upute o uzimanju uzoraka i transport:
Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 330 serologija3@hzjz.hr ili 01/ 4863- 303 i crijevni@hzjz.hr

Trajanje pretrage:
RESPIRATORNI VIRUSI – do 10 dana

VIRUSI HEPATITSA (A,B,C,E) – do 10 dana

HIV – do 10 dana

VIRUSI HEMORAGIJSKE VRUĆICE – do 10 dana

CMV, EBV – do 10 dana

HERPES VIRUSI – do 10 dana

ENTEROVIRUSI – do 10 dana

VIRUS KRPELJNOG ENCEFALITISA – do 10 dana

WEST NILE VIRUS – do 10 dana

Upute o uzimanju uzoraka i transport:
Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Kontakt informacija o nalazu: 01/4863-262 ili mikrobiologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage:
ECHINOCOCCUS – ehinokokoza – do 10 dana

TOXOCARA – do 10 dana

TRICHINELLA – trihineloza – do 10 dana

STRONGILOIDES.S – strongiloidoza – do 10 dana

MALARIJA – do 10 dana

ASCARIS – askarioza – do 10 dana

Upute o uzimanju uzoraka i transport:
Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 269 ili parazitologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage:
ASPERGILLUS FUMIGATUS – do 10 dana

CANDIDA ALBICANS – do 10 dana

CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS(CRAG) – do 2 dana

HISTOPLASMA – do 2 dana

Upute o uzimanju uzoraka i transport:
Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Kontakt informacija o nalazu: 01/ 4863- 316 ili mikologija@hzjz.hr

Trajanje pretrage:
QUANTIFERONSKI TEST (IGRA) – do 5 dana

Upute o uzimanju uzoraka i transport:
Ambulanta, Radno vrijeme zaprimanja i uzimanja uzoraka za mikrobiološku analizu

Kontakt informacija o nalazu: 01/4863 288 ili tuberkuloza@hzjz.hr