Odjel za promicanje tjelesnog zdravlja

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Debljina, jedan od najvećih javnozdravstvenih problema i izazova današnjeg društva, globalno je prihvaćena kao važan promjenljiv zdravstveni rizk za kronične bolesti. Bolest debljina (E66, MKB X revizija) značajan je rizičan čimbenik za razvoj danas vodećih uzroka pobola i pomora1,2. Prema Europskoj strategiji prevencije i kontrole  kroničnih nezaraznih bolesti identificirana su četiri bihevioralna i tri biomedicinska rizika za razvoj danas pet vodećih kroničnih nezaraznih bolesti3. Od svih prepoznatih rizika, samo prekomjerna tjelesna masa i debljina leže u podlozi i predstavljaju značajan rizik za razvoj svih pet bolesti. Uz to, debljina je značajan rizik i za druga dva biomedicinska rizika, hipertenziju i dislipidemiju. Hipertenzija je 2,9 puta češća u osoba s debljinom nego u općoj populaciji, a dislipidemija je češća 1,5 puta4-6.

Opseg problema je poprimio epidemijske razmjere, više je od 700 milijuna odraslih osoba s debljinom u svijetu7. U Sjedinjenim Američkim Državama 65 % stanovnika ima prekomjernu tjelesnu masu, a 31 % debljinu8,9. U Europi preko 40 % odraslih ima prekomjernu tjelesnu masu, a oko 20 %  debljinu10. U Hrvatskoj debljinu ima 20,3 7% odraslog stanovništva, 20,14 % muškaraca i 20,60 % žena, od čega u dobi od 45 do 54 godine 27,85 % muškaraca i 32,82 % žena. U odrasloj populaciji u Hrvatskoj među osobama s pozitivnom anamnezom moždanog udara prekomjernu tjelesnu masu ima 66 % muškaraca i 75 % žena, među osobama s povišenim krvnim tlakom 78 % muškaraca i 74 % žena, a među osobama sa šećernom bolesti tip2 79 % muškaraca i 84 % žena11.

Debljina, i bolest, i rizik za razvoj danas pet vodećih kroničnih nezaraznih bolesti u stalnom je porastu u Hrvatskoj11. I dok je u razvijenim zemljama zaustavljen trend porasta danas po pobolu i pomoru vodećih kardiovaskularnih bolesti, u Hrvatskoj za sada nije.

Odjel za promicanje tjelesnog zdrvalja širi znanja i spoznaje o pravilnoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti, jer debljina je posljedica loših prehrambnih navika i nedovoljnog kretanja, odnosno unosa energije većeg od njezine potrošnje.

Ciljna populacija su nam svi, kako oni koji žele održati svoju normalnu tjelesnu masu, tako i oni koji je žele reducirati.

Literatura

Aktivnosti Odjela su:

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za praćenje odrednica tjelesnog zdravlja

Odsjek za promicanje tjelesne aktivnosti

Voditelj odsjeka

dr. sc. Slaven Krtalić, prof. kineziolog

Kontakti

+385 1 4863 231

promicanjezdravlja@hzjz.hr

Odsjek za promicanje pravilne prehrane

Odsjek za praćenje i prevencije debljine

Odsjek za promicanje tjelesnog zdravlja sa savjetovalištem