Voditelj odjela

Maja Silobrčić Radić, dr. med.
specijalist epidemiologije

MENTALNI POREMEĆAJI U HRVATSKOJ/ MENTAL DISORDERS IN CROATIA

Mentalni poremećaji su relativno visoke pojavnosti, često počinju u mlađoj odrasloj dobi, mogućeg su kroničnog tijeka, smanjuju kvalitetu života i znatno sudjeluju u korištenju zdravstvenih resursa. Zbog važnosti i veličine problema mentalni poremećaji u Hrvatskoj, kao i globalno, predstavljaju jedan od prioritetnih javnozdravstvenih izazova.

Prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije za ukupno opterećenje bolestima za Hrvatsku (DALYs) za 2016. godinu, mentalni su poremećaji na 4. mjestu vodećih skupina, iza kardiovaskularnih i malignih bolesti te ozljeda. U okviru skupine mentalnih poremećaja najveći postotak opterećenja odnosi se na depresivne poremećaje (25,9%) slijede poremećaji uzrokovani alkoholom (17,1%) i anksiozni poremećaji (14,6%).

Skupina mentalnih poremećaja prema broju hospitalizacija sudjeluje s oko 6% u ukupnom bolničkom pobolu u Hrvatskoj. Najveći broj hospitalizacija u dobi je 20-59 godina što ovu dijagnostičku skupinu svrstava, uz novotvorine, u vodeće uzroke bolničkog pobola radno aktivnog stanovništva. Mentalni poremećaji su i vodeća skupina po korištenju dana bolničkog liječenja s udjelom oko 20%.

U 2019. godini registrirano je ukupno 38 422 hospitalizacije zbog mentalnih poremećaja od kojih je skoro 70% bilo u dobi 20-59 godina. Također, 1 062 732 dana bolničkog liječenja (BOD) korišteno za skupinu mentalnih poremećaja (slika 1).

Slika / Figure 1

VODEĆE SKUPINE BOLESTI I SRODNIH ZDRAVSTVENIH PROBLEMA PREMA BROJU KORIŠTENIH DANA BOLNIČKOG LIJEČENJA U HRVATSKOJ 2019. GODINE / Leading disease groups and related health problems according to the number of used hospital treatment days, Croatia, 2019

 

Najčešći uzroci hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja u 2019. godini bili su mentalni poremećaji uzrokovani alkoholom s udjelom 18,4%, shizofrenija (15,1%), depresivni poremećaji (11,5%), mentalni poremećaji zbog oštećenja i disfunkcije mozga i tjelesne bolesti (7,2%) te reakcije na teški stres uključujući posttraumatski stresni poremećaj (6,4%) (slika 2). Prema broju korištenih dana bolničkog liječenja zbog mentalnih poremećaja vodeća dijagnoza bila je shizofrenija s udjelom od 28,4%, slijede poremećaji uzrokovani alkoholom (13,4%), depresivni poremećaji (9,4%), mentalni poremećaji zbog oštećenja i disfunkcije mozga i tjelesne bolesti (7,5%) te shizoafektivni poremećaji (4,7%).

Slika / Figure 2
VODEĆE DIJAGNOZE U HOSPITALIZACIJAMA ZBOG MENTALNIH POREMEĆAJA U HRVATSKOJ 2019. GODINE /
Leading diagnoses in hospitalizations of mental disorders, Croatia, 2019.

Odsjek za Registar za psihoze i Registar izvršenih samoubojstava

Registar za psihoze

Croatian Psychoses Registry

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je, uočivši javnozdravstveno značenje mentalnih poremećaja, još daleke 1961. godine utemeljio Registar za psihoze Hrvatske. Registar je započeo radom popisom svih oboljelih osoba zatečenih na dan 31. prosinca u psihijatrijskim bolnicama i odjelima u Hrvatskoj.

Registar za psihoze je državni registar, a predstavlja specijalni zdravstveno-statistički instrument za dugoročno individualno praćenje osoba te ima značajke populacijskog registra. U njemu se prate podatci o osobama, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji boluju od shizofrenije ili shizoafektivnih poremećaja (dg. F20.* i F25.*, MKB, X rev.) a liječene su u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. Izvor podataka je Prijava hospitalizacije zbog mentalnog poremećaja (JZ-PSH) koji se popunjava za svaku osobu koja je bila hospitalizirana zbog mentalnog poremećaja, prilikom otpusta (redovita prijava i dnevna bolnica) i na dan cenzusa 31. prosinca svake godine. U obrazac JZ-PSH se, uz način prijave, bilježe podatci o zdravstvenoj ustanovi, podatci o pacijentu te podatci o boravku u ustanovi. Način prikupljanja podataka određen je Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti RH (Statistika o psihozama s Registrom za psihoze i Registrom izvršenih samoubojstava).

Podaci se rutinski analiziraju skupno na razini osobe i slučaja u okviru pojedinih podskupina tzv. kontingenata (novooboljeli/prvi put hospitalizirani, primljeni, otpušteni, ukupno hospitalizirani i zatečeni na dan cenzusa).

Zdravstveni pokazatelji Registra za psihoze


Registar izvršenih samoubojstava Hrvatske

Croatian Committed Suicide Registry

Registar izvršenih samoubojstava Hrvatske državni je registar koji je osnovan 1986. godine u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Registar predstavlja specijalni zdravstveno-statistički instrument i ima značajke populacijskog registra. U njemu se registriraju i prate podatci o izvršenim samoubojstvima. Izvršena samoubojstva prikazuju se prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema SZO šiframa vanjskih uzroka namjernog samoozlijeđivanja uz koje se vežu šifre osnovnog uzroka smrti. Zaključno s 1994. godinom namjerno samoozlijeđivanje šifrirano je prema IX reviziji (šifre E 950- E 959), a od 1995. godine prema X reviziji (šifre X60-X84, Y87.0). Izvor podataka je Potvrda o smrti. Način prikupljanja podataka određen je Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti RH (Statistika o psihozama s Registrom za psihoze i Registrom izvršenih samoubojstava).

Izvršena samoubojstva u Hrvatskoj

Odsjek za praćenje ostalih mentalnih poremećaja i analizu

Hospitalizacije zbog mentalnih poremećaja u Hrvatskoj 2019. godine

Hospitalizacije zbog mentalnih poremećaja u Hrvatskoj 2018. godine

Hospitalizacije zbog mentalnih poremećaja u Hrvatskoj 2016. godine

Objave: TAG: mentalni-poremecaji CATEGORY: Služba za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti
 • Izvršena samoubojstva u Hrvatskoj, 2021.
  REGISTAR IZVRŠENIH SAMOUBOJSTAVA HRVATSKE CROATIAN COMMITTED SUICIDES REGISTRY Izvršena samoubojstva u Hrvatskoj Izvršena samoubojstva jedan su od vodećih uzroka smrti...
  10. 9. 2021.

 • Izvršena samoubojstva u Hrvatskoj, 2019.
  REGISTAR IZVRŠENIH SAMOUBOJSTAVA HRVATSKE CROATIAN COMMITTED SUICIDES REGISTRY Izvršena samoubojstva u Hrvatskoj Izvršena samoubojstva jedan su od vodećih uzroka smrti...
  9. 9. 2019.

 • Mentalni poremećaji u RH, Zagreb, 2018.
  Publikacija Mentalni poremećaji u RH, Zagreb, 2018. možete preuzeti ovdje  
  11. 3. 2019.

 • Mentalno zdravlje djece i mladih: okrugli stol
  Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se prema kalendaru Svjetske zdravstvene organizacije obilježava 10. listopada održan je okrugli stol na...
  9. 10. 2018.

 • Izvršena samoubojstva u Hrvatskoj, 2018.
  Izvršena samoubojstva su jedan od vodećih uzroka smrti od ozljeda u Hrvatskoj. Kroz godine se bilježe oscilacije u broju izvršenih...
  7. 9. 2018.

 • Izvršena samoubojstva u Hrvatskoj, 2017.
  Izvršena samoubojstva jedan su od vodećih uzroka smrti od ozljeda u Hrvatskoj. Kroz godine se bilježe oscilacije u broju izvršenih...
  8. 9. 2017.

 • Borimo se protiv depresije
  U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo predstavljena infografika Borimo se protiv depresije
  6. 4. 2017.

 • Publikacije-Odjel za mentalne poremećaje
  Psihoza-letak Depresija-letak Anksiozni poremećaji-letak Okvir za javnozdravstvenu akciju na području mentalnog zdravlja 2004 Mentalno zdravlje-javnozdravstveni izazov 2011 Mentalne bolesti i...
  4. 1. 2017.

 • Izvršena samoubojstva u Hrvatskoj
  REGISTAR IZVRŠENIH SAMOUBOJSTAVA HRVATSKE Croatian Committed Suicide Registry Registar izvršenih samoubojstava Hrvatske državni je registar koji je osnovan 1986. godine...
  2. 1. 2017.

 • Registar za psihoze Hrvatske
  Hrvatski zavod za javno zdravstvo je, uočivši javnozdravstveno značenje mentalnih poremećaja, još daleke 1961. godine utemeljio Registar za psihoze Hrvatske....
  18. 10. 2016.

 • Događanja/novosti u 2016. godini
  DOGAĐANJA/NOVOSTI U 2016. GODINI Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna 2016.
  12. 1. 2016.

 • Događanja/novosti u 2015. godini
  Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna 2015. „Sprječimo samoubojstvo: pružimo ruku i spasimo život“ Svjetski dan prevencije samoubojstava obilježava se...
  12. 1. 2015.

 • Događanja/novosti u 2014. godini
  Europski dan borbe protiv depresije 2014. godine Eu dan_depresija_2013Depresija je mentalni poremećaj koji utječe na raspoloženje, osjećaje, način razmišljanja, ponašanje...
  12. 1. 2014.

 • Događanja/novosti u 2013. godini
  DOGAĐANJA/NOVOSTI U 2013. GODINI Europski dan borbe protiv depresije 2013. godine Depresija je jedan od najstarijih poznatih mentalnih poremećaja. To...
  12. 1. 2013.

 • Događanja/novosti u 2012. godini
  Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna 2012. godine „Prevencija samoubojstava diljem svijeta: jačanje zaštitnih čimbenika i poticanje nade“ Suicidalno ponašanje...
  12. 1. 2012.

 • Događanja/novosti u 2011. godini
  Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna 2011. godine “Spriječimo samoubojstva u multikulturalnim zajednicama” Obilježavanje Svjetskog dana prevencije samoubojstava u protekle...
  12. 1. 2011.

 • Događanja/novosti u 2010. godini
  Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna 2010. godine “Mnoga lica, mnoga mjesta: Prevencija samoubojstava širom svijeta” Svjetski dan prevencije samoubojstava...
  12. 1. 2010.

 • Događanja/novosti u 2009. godini
  Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna 2009. godine “Prevencija samoubojstava u različitim kulturama” Svjetski dan prevencije samoubojstava obilježava se svake...
  11. 1. 2009.

 • Događanja/novosti u 2008. godini
  Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna 2008. godine “Misli globalno, planiraj nacionalno, djeluj lokalno” Samoubojstva predstavljaju jedan od vodećih javnozdravstvenih...
  11. 1. 2008.

 • Događanja/novosti u 2007. godini
  Svjetski dan prevencije samoubojstava 10. rujna 2007. godine “Prevencija samoubojstava u svakoj životnoj dobi” Samoubojstva predstavljaju jedan od vodećih javnozdravstvenih...
  11. 1. 2007.