Odjel za sistemsku informatičku podršku

Voditelj odjela

Boris Barto,
struč. spec. ing. sec.

Odjel za sistemsku informatičku podršku pruža informatičku tehničku podršku svim korisnicima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a često i suradnih ustanova u zdravstvu. Odjel samostalno ili uz ugovorenu uslugu kontinuirano unapređuje i održava sve komponente informatičke infrastrukture, mreže, servera, aplikacija i baza podataka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Odsjek za sistemsku administraciju

Zadaća Odsjeka za sistemsku administraciju jest kontinuirano unapređivanje i održavanje cjelokupne informatičke infrastrukture Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – od održavanja serverske infrastrukture do praćenja rada na aplikativnim sustavima i osiguravanja nesmetanog rada svih baza podataka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Odsjek također brine o zaštiti sustava – svih njegovih komponenti i korisnika – od malicioznih pokušaja napada putem Interneta, kao i o redovitoj sigurnosnoj pohrani podataka.

Odsjek za podršku krajnjim korisnicima

Zadaća Odsjeka za podršku krajnjim korisnicima jest pružanje pomoći pri svakodnevnom nesmetanom radu računala i periferne računalne opreme djelatnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kroz izravnu podršku dostupnu preko sustava Helpdesk ili izravnom komunikacijom. Odsjek pri svakoj pruženoj podršci kontinuirano provodi edukaciju korisnika za što samostalniji i nesmetaniji rad. Edukacija se provodi iz područja korištenja aplikacija, operativnih sustava, alata i svih sigurnosnih mjera za koje se očekuje postizanje standardne razine informatičke pismenosti i kulture.

Nema rezultata