Služba za suzbijanje zlouporabe droga

Opis službe (Sadržaj stranice do "MORE")
 • sustavno prati pojave, razmatra pitanja i obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i druge poslove vezane uz suzbijanje zlouporabe droga, primjenu zakona kojim se uređuje suzbijanje zlouporabe droga, provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga i akcijskih planova
 • predlaže mjere u svrhu otklanjanja uzroka i posljedica zlouporabe droga na pojedinca i društvo
 • vodi nacionalni informacijski sustav za droge radi objave prikupljenih, objektivnih, usporedivih i pouzdanih podataka o drogama
 • sudjeluje u međuresornoj suradnji u području suzbijanja zlouporabe droga
 • u svrhu prevencije i edukacije vezane za zlouporabu droga, a radi informiranja građana o utjecaju i štetnosti istih, osmišljava, koordinira i provodi edukativnu i medijsku kampanju
 • u suradnji s nadležnim tijelima sudjeluje u provedbi obveza iz međunarodnih ugovora i konvencija na području suzbijanja zlouporabe droga
 • sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezano uz suzbijanje zlouporabe droga
 • uspostavlja, provodi i razvija suradnju s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama vezano uz suzbijanje zlouporabe droga
 • prati i sudjeluje u poslovima koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije na području suzbijanja zlouporabe droga.

Službe, putem svojih odjela odnosno odsjeka, obavljaju i druge poslove na zahtjev ravnatelja ili Ministarstva zdravstva.

Odjeli službe (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odjel Nacionalne informacijske jedinice za droge i poslove međunarodne suradnje

 • Odsjek Nacionalne informacijske jedinice za droge
 • Odsjek za međunarodnu suradnju na području droga
 • Odsjek za sustav ranog upozoravanja o novim drogama

Odjel za programe i strategije

 • Odsjek za programe
 • Odsjek za strategije

 

Objave: CATEGORY: Služba za suzbijanje zlouporabe droga ( CATEGORY: Projekti i Publikacije )
Objave: CATEGORY: Publikacije Služba za suzbijanje zlouporabe droga