Odjel za koordinaciju i provođenje programa i projekata za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti

Voditelj odjela

dr. sc. Marijan Erceg, dr. med.
specijalist epidemiologije

Kronične nezarazne bolesti uzrokuju 80% smrtnosti stanovništva i 70% pobola. Među njima prevladavaju bolesti srca i krvnih žila, zloćudne novotvorine, šećerna bolest i kronične obstruktivne bolesti respiratornog sustava.

Svjetska zdravstvena organizacija zagovara strateški pristup razvoja integriranih preventivnih programa putem kojih se kroz utjecaj na pojedine rizične čimbenike istovremeno smanjuje pobol i smrtnost od kroničnih nezaraznih bolesti. Zagovara i provedbu ovakvih programa na svim razinama, od nacionalne do lokalne kroz suradnju vladina i nevladina sektora. Navedeni strateški pristupi uključeni su i u strateške dokumente i akcijske programe koje je zadnjih desetak godina donijela Hrvatska.

Sve je više preventivnih programa koji se provode u zemlji te se javlja potreba za njihovo sustavno praćenje i razmjenu informacija između svih uključenih dionika. Analizom dosadašnjih aktivnosti na području primarne prevencije osnovnih bihevioralnih te biomedicinskih rizičnih čimbenika prepoznato je preko 50 različitih nacrta, prijedloga, inicijativa, programa i strategija koji se trenutno provode ili planiraju provoditi u Republici Hrvatskoj, a koji se fokusiraju na navedene rizične čimbenike.

U cilju praćenja postojećih preventivnih programa, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u suradnji s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske, pokrenuo istraživanje provedbe preventivnih aktivnosti (programa/ projekata) na području Republike Hrvatske. Rezultati istraživanja bit će podloga za uspostavu budućeg Registra preventivnih projekata i programa koji će olakšati komunikaciju i razmjenu iskustava među stručnjacima i udrugama koji ih planiraju i provode.

Odsjek za programe i projekte

Odsjek za šećernu bolest

Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću osnovan je 2000. godine radi unapređenja zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću, utvrđivanja prevalencije i incidencije šećerne bolesti i njenih akutnih i kroničnih komplikacija, praćenja morbiditeta i mortaliteta, te osnovnih kliničkih pokazatelja na nacionalnoj razini. Prijava je od 2004. godine obavezna za sve liječnike primarne i sekundarne zdravstvene zaštite koji u svojoj skrbi imaju osobe sa šećernom bolešću.

Više o šećernoj bolesti