Odjel za bakteriologiju

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Odjel za bakteriološku dijagnostiku bavi se dijagnostikom bakterijskih patogena od javnozdravstvenog značaja. Odjel za bakteriologiju bavi se i problemom antimikrobne rezistencije u izvanbolničkoj populaciji te praćenjem rezistencije bakterijskih izolata na nacionalnoj razini u programu Akademije medicinskih znanosti Republike Hrvatske i Odbora za praćenje rezistencije pri Ministarstvu zdravstva.

Odjel  sudjeluje u radu nekoliko povjerenstava za bolničke infekcije pri bolnicama u Hrvatskoj u cilju praćenja i suzbijanja bolničkih infekcija. Predstavnici Odjela sudjeluju u radu Interdisciplinarne sekcije za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) pri Ministarstvu zdravstva.

U Odjelu se provode i istraživanja koja omogućuju ispitivanje najnovijih molekularnih metoda i identifikaciju i tipiziranje patogena.

Odjel provodi i trajno usavršavanje u vidu radionica, tečajeva i ostalih oblika edukacije.

 

Sastavni dio Odjela za bakteriologiju su sljedeći odsjeci:

  • za bakteriološku dijagnostiku respiratornih infekcija
  • za bakteriološku dijagnostiku mokraćno-spolnih infekcija

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za respiratorne infekcije

Voditeljica odsjeka: mr.sc. Selma Bošnjak, dr.med.

Kontakt: Tel.: 01 48 63 333

Odsjek za mokraćno-spolne infekcije

Voditeljica odsjeka: dr. sc. Blaženka Hunjak, prim. dr. med.

Kontakt: Tel.: 01 48 63 292

 

 

 

Objave: TAG: bakteriologija CATEGORY: Služba za mikrobiologiju