Odjel za bakteriologiju

Voditelj odjela

mr.sc. Selma Bošnjak, dr.med.
specijalistica kliničke mikrobiologije

Odjel za bakteriološku dijagnostiku bavi se dijagnostikom bakterijskih patogena od javnozdravstvenog značaja. Odjel za bakteriologiju bavi se i problemom antimikrobne rezistencije u izvanbolničkoj populaciji te praćenjem rezistencije bakterijskih izolata na nacionalnoj razini u programu Akademije medicinskih znanosti Republike Hrvatske i Odbora za praćenje rezistencije pri Ministarstvu zdravstva.

Odjel sudjeluje u radu nekoliko povjerenstava za bolničke infekcije pri bolnicama u Hrvatskoj u cilju praćenja i suzbijanja bolničkih infekcija. Predstavnici Odjela sudjeluju u radu Interdisciplinarne sekcije za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) pri Ministarstvu zdravstva.

U Odjelu se provode i istraživanja koja omogućuju ispitivanje najnovijih molekularnih metoda i identifikaciju i tipiziranje patogena.

Odjel provodi i trajno usavršavanje u vidu radionica, tečajeva i ostalih oblika edukacije.

 

 

Odsjek za opću bakteriologiju i respiratorne infekcije

Voditeljica odsjeka: mr.sc. Selma Bošnjak, dr.med.
specijalistica kliničke mikrobiologije

Kontakt: Tel.: 01 48 63 333

Odsjek za bakteriološku serologiju

Voditeljica odsjeka: mr.sc. Selma Bošnjak, dr.med.
specijalistica kliničke mikrobiologije

Kontakt: Tel.: 01 48 63 333