Odjel za bakteriologiju

Voditelj odjela

dr. sc. Blaženka Hunjak, prim. dr. med.
specijalist mikrobiologije

Odjel za bakteriološku dijagnostiku bavi se dijagnostikom bakterijskih patogena od javnozdravstvenog značaja. Odjel za bakteriologiju bavi se i problemom antimikrobne rezistencije u izvanbolničkoj populaciji te praćenjem rezistencije bakterijskih izolata na nacionalnoj razini u programu Akademije medicinskih znanosti Republike Hrvatske i Odbora za praćenje rezistencije pri Ministarstvu zdravstva.

Odjel sudjeluje u radu nekoliko povjerenstava za bolničke infekcije pri bolnicama u Hrvatskoj u cilju praćenja i suzbijanja bolničkih infekcija. Predstavnici Odjela sudjeluju u radu Interdisciplinarne sekcije za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) pri Ministarstvu zdravstva.

U Odjelu se provode i istraživanja koja omogućuju ispitivanje najnovijih molekularnih metoda i identifikaciju i tipiziranje patogena.

Odjel provodi i trajno usavršavanje u vidu radionica, tečajeva i ostalih oblika edukacije.

 

Sastavni dio Odjela za bakteriologiju su sljedeći odsjeci:

  • za bakteriološku dijagnostiku respiratornih infekcija
  • za bakteriološku dijagnostiku mokraćno-spolnih infekcija

Odsjek za respiratorne infekcije

Voditeljica odsjeka: mr.sc. Selma Bošnjak, dr.med.

Kontakt: Tel.: 01 48 63 333

Odsjek za mokraćno-spolne infekcije

Voditeljica odsjeka: dr. sc. Blaženka Hunjak, prim. dr. med.

Kontakt: Tel.: 01 48 63 292