Odjel za programe i projekte

Voditelj odjela

Bojana Gundić, mag.psych.

Odjel za programe i projekte (OPP) informira, te pruža stručnu pomoć i podršku djelatnicima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz europskih fondova.

Cilj Odjela za programe i projekte je održavanje uspješnosti u pripremi i provedbi projekata u kojima HZJZ sudjeluje kroz administrativnu i organizacijsku potporu projektnim timovima i njihovim sudionicima.

Specifične aktivnosti Odjela za programe i projekte:

  • Informiranje djelatnika HZJZ-a o otvaranju novih natječaja
  • Pružanje pomoći u traženju projektnih partnera i koordinatora
  • Pružanje podrške u odabiru teme i instrumenata financiranja
  • Pružanje stručne podrške voditeljima projekata u usklađivanju projektnih prijedloga s projektnim natječajima
  • Pružanje savjetodavne podrške, te sudjelovanje u administrativno-financijskim pripremama i provedbi projekata
  • Sudjelovanje u realizaciji svih pripremnih i provedbenih aktivnosti
  • Izrada financijskih izvješća projekata, praćenje i kontrola namjenskog trošenja sredstava u realizaciji projekata
  • Vođenje evidencije svih prijavljenih, dobivenih i završenih projekata
  • Praćenje javne nabave u provedbi projekata