Odjel za programe i projekte

Voditelj odjela

Bojana Raičković, mag.psych.

Odjel za programe i projekte informira, te pruža stručnu pomoć i podršku djelatnicima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz nacionalnih i međunarodnih fondova. Cilj Odjela za programe i projekte je održavanje uspješnosti u pripremi i provedbi projekata u kojima sudjeluje HZJZ kroz administrativnu i organizacijsku potporu projektnim timovima i njihovim sudionicima.

Specifične aktivnosti Odjela za programe i projekte:

 • Informiranje djelatnika HZJZ-a o otvaranju novih natječaja
 • Pružanje pomoći u traženju projektnih partnera i koordinatora
 • Pružanje podrške u odabiru teme i instrumenata financiranja
 • Koordiniranje aktivnosti i pružanje stručne podrške voditeljima projekata u usklađivanju projektnih prijedloga s nacionalnim strategijama i strategijama HZJZ-a
 • Analiziranje usklađenosti projekata i programa sa strateškim ciljevima HZJZ-a
 • Pružanje savjetodavne podrške, te sudjelovanje u administrativno-financijskim pripremama i provedbama programa i projekata
 • Sudjelovanje u realizaciji svih pripremnih i provedbenih aktivnosti u suradnji sa stručnim Službama i Odjelima na Zavodu i svim ostalim vanjskim dionicima projektnog ciklusa
 • Praćenje i kontrola namjenskog trošenja sredstava u realizaciji svih projektnih aktivnosti
 • Vođenje evidencije svih prijavljenih, dobivenih i završenih projekata, kao i istraživanja koja se provode periodično, a čine dio projektnog prijedloga
 • Izrada internih izvješća o statusu provedbe projekata
 • Nadziranje postupaka javne nabave u provedbi programa i projekata prema važećim zakonskim odredbama, internim procedurama i međunarodnim sporazumima.