Odjel za izravnu virološku dijagnostiku

Voditelj odjela

dr. sc. Irena Tabain, dr. med.
specijalistica med. mikrobiologije s parazitologijom

Odsjek za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i probavnog sustava

Voditeljica: dr. sc. Irena Tabain, dr. med.
specijalistica med. mikrobiologije s parazitologijom
Kontakt: 01 48 63 337

Odsjek za genotipizaciju

Voditeljica: Ivana Ferenčak, dr. med.
specijalistica med. mikrobiologije s parazitologijom
Kontakt: 01 48 63 264

Odsjek za interventnu dijagnostiku

Voditeljica: dr. sc. Irena Tabain, dr. med.
specijalistica med. mikrobiologije s parazitologijom
Kontakt: 01 48 63 264

Nema rezultata