Odjel za virologiju

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

U laboratoriju Odsjeka za respiratorne viruse rade se mikrobiološke/virološke pretrage za dokaz respiratornih virusa u kliničkom materijalu iz dišnog sustava (aspirati nazofarinksa, brisevi ždrijela, BAL i dr.) bolesnika. Virusi (respiratorni sincicijski virus, humani metapneumovirus, parainfluenca virusi (tip 1-3), adenovirusi) se u navedenom kliničkom materijalu dokazuju izravnim virološkim metodama (kultivacija virusa u staničnoj kulturi, te  detekcija virusa izravnom imunofluorescentnom metodom.

U Odsjeku se nalazi Referentni centar MZ za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i probavnog sustava, te Nacionalni referentni laboratorij za respiratorne i enteralne viruse.

U Odsjeku za dijagnostiku enteralnih i ostalih virusa rade se virološke pretrage za dokaz enteralnih virusa (polio virus, echovirusi, coxsackie virus) u kliničkom materijalu (likvor, stolica, obrisak ždrijela, aspirat nazofarinksa). Virusi se dokazuju izolacijom u staničnoj kulturi te tipiziraju testom neutralizacije ili imunofluorescentnim testom. Ostali se virusi npr. citomegalovirus (CMV), virus parotitisa, virus morbila, virus varičele zoster (VZV)  iz uzorka urina, obriska ždrijela, obriska vezikule i dr., izoliraju u staničnoj kulturi te dokazuju pomoću imunofluorescentnog testa.

Također se radi dijagnostika rotavirusa, adenovirusa, norovirusa i astrovirusa iz stolice bolesnika imunoenzimnom metodom (EIA), lateks aglutinacijom i imunokromatografskim testom.

U Odsjeku se nalazi Nacionalni referentni laboratorij za polio Svjetske zdravstvene organizacije.

U Odsjeku za virološku serologiju i zoonoze  radi se serološka dijagnostika respiratornih virusa (adeno v., v. influence, v. parainfluence, RSV), enteralnih virusa (polio v., echovirusi, coxsackie v.), TORCH infekcija (v. rubele, CMV, HSV tip 1/2, VZV, parvovirus B19), v. morbila, v. parotitisa, virusa uzročnika zoonoza (hantavirusi: v. Hantaan, v. Puumala, v. Dobrava, v. Saaremaa, v. Seoul, West Nile v., Usutu v., dengue v., chikungunya v., v. papataci groznice), atipičnih bakterija (M. pneumoniae, C. burnetii, C. pneumoniae, C. psittaci), rikecija (R. typhi, R. conorii), HIV-a te virusa hepatitisa. Detekcija specifičnih IgM i IgG protutijela provodi metodom EIA, neizravnom imunofluorescencijom i Western blot metodom  te određivanjem IgG aviditeta.

U Odsjeku se nalazi Nacionalni referentni laboratorij za morbile/rubelu SZO , Nacionalni referentni laboratorij za arboviruse i rikecije  te Nacionalni referentni laboratorij za zoonoze.

 

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za respiratorne viruse

Voditeljica: dr. sc. Irena Tabain, dr. med.
Kontakt: 01 48 63 295

Odsjek za enteralne viruse

Voditeljica:
Kontakt: 01  48 63 295

Odsjek za serološku dijagnostiku virusa i zoonoze

Voditeljica:  doc. dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, dr. med.
Kontakt: 01 48 63 238