Odjel za izravnu virološku dijagnostiku

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

 

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i probavnog sustava

Voditeljica: dr. sc. Irena Tabain, dr. med.
Kontakt: 01 48 63 295

Odsjek za izravnu dijagnostiku zoonoza

Voditeljica: dr. sc. Irena Tabain, dr. med.
Kontakt: 01  48 63 295