Odjel za izravnu virološku dijagnostiku

Voditelj odjela

dr. sc. Irena Tabain, dr. med.
specijalist mikrobiologije

Odsjek za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i probavnog sustava

Voditeljica: dr. sc. Irena Tabain, dr. med.
Kontakt: 01 48 63 295

Odsjek za izravnu dijagnostiku zoonoza

Voditeljica: Ivana Ferenčak, dr. med., spec. mikrobiolog
Kontakt: 01 48 63 210

Odsjek za interventnu dijagnostiku visoko infektivnih i rijetkih virusa i bakterija (BSL3/4)

Voditeljica: dr. sc. Irena Tabain, dr. med.
Kontakt: 01 48 63 295

Nema rezultata