Odjel za dodatke prehrani i biološki aktivne tvari

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Odjel za dodatke prehrani i biološki aktivne tvari bavi se ispitivanjem i istraživanjem dodataka prehrani, dijetetskih proizvoda (“hrana za specifične grupe”) i nove hrane. Usko specijalizirani stručnjaci Odjela nude Vam pomoć oko kategorizacije proizvoda, usklađenja deklaracija na proizvodu s legislativom vezano za sastojke, njihove količine i zdravstvene tvrdnje, kao i savjete oko plasiranja na tržište.

Ministarstvo zdravlja je 2013. godine ovlastilo Hrvatski zavod za javno zdravstvo za obavljanje posebnih stručnih poslova i savjetovanja, te izradu izvješća o početnoj procjeni rizika o novoj hrani i sastojcima nove hrane, što se provodi u ovom Odjelu. Djelatnici Odjela su članovi Radne grupe o novoj hrani (Novel Food Working Group) pri Europskoj komisiji.  Ovlaštenje Letak_Nova hrana

Laboratorij Odjela za dodatke prehrani i biološki aktivne tvari je član svjetske PlantLIBRA mreže laboratorija za određivanje biološki aktivnih tvari.

ZAHTJEV ZA ANALIZU

  PRAVILO ODLUČIVANJA

 

dsc_0047
dsc_0053
dsc_0050
dsc_0048

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za dodatke prehrani, dijetetske proizvode i nutrivigilanciju

Kontakt: 01 48 63  266

Odsjek za dodatke prehrani i hrane za specifične grupe (bivši dijetetski proizvodi) bavi se kontinuiranim savjetovanjem sa strankama oko kategorizacije dodataka prehrani i hrane za specifične grupe („dijetetskih proizvoda“) uz ocjenu usklađenosti deklaracije prema trenutno važećem zakonodavstvu, količini aktivnih tvari i analiziranim tvarima.

Odsjek je ovlašten od Ministarstva zdravlja i Europske Komisije za provedbu evaluacije i monitoringa EU Programa Shema školskog voća i povrća te je ovlašten od Ministarstva poljoprivrede i Europske Komisije za provedbu evaluacije i monitoringa EU Programa Shema školskog mlijeka za učenike osnovnih škola. Odsjek je uključen u rad Nacionalnog programa Živjeti zdravo, i to u izradi Kriterija i dodjeli Jamstvenog žiga „Živjeti zdravo“ odgovarajućim proizvodima.

 

Odsjek za notifikaciju dodataka prehrani i dijetetskih proizvoda s registrom i novu hranu

Kontakt: 01 48 63  266

Zadnjih se godina pokazuje sve veća potreba za Nutrivigilancijom. Sustavnim godišnjim monitorinzima ustanovljuje se krivotvorenje dodataka prehrani djelatnim tvarima lijekova, zbog čega može doći do negativnog utjecaja na zdravlje potrošača.

Uvođenje praćenja sigurnosti (nutrivigilancije) na nacionalnoj razini predložili su Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode tijekom 2012. godine. Iste je godine održan i zajednički Skup o sigurnosti bezreceptnih lijekova i dodataka prehrani. Od tada se razvijaju zajedničke aktivnosti. Nutrivigilancija je projekt koji će se voditi u ovom Odsjeku.

Shemom Nutrivigilancije bi se:

  • provodilo praćenje sigurnosti dodatka prehrani s obzirom na aktivne sastojke
  • uspoređivalo s međunarodnim sustavima uzbunjivanja (engl. rapid alert system)
  • provodilo monitoring i rutinske laboratorijske analize aktivnih tvari
  • proučavao utjecaj na osjetljive populacijske skupine
  • provodilo sustavno postmarketinško praćenje dodataka prehrani na tržištu (zabrana usporedbe s lijekovima i OTC proizvodima te navođenje/reklamirane ljekovitih svojstava i izlječenja)
  • jačala javnozdravstvena skrb i zaštita stanovništva
  • prevenirao rizik od nastanka nuspojava
  • educiralo i provodilo javnozdravstvene mjere iz tog područja
  • izdavalo upozorenja za uvoznike i proizvođače ako dođe do novih znanstvenih spoznaja o (ne)štetnosti neke aktivne tvari

 

Nova hrana (engl. Novel Food) je sva hrana ili sastojak hrane koji se nije značajno koristio na teritoriju EU-a prije 15. svibnja 1997. godine. Subjekti u poslovanju s hranom/proizvođači obavezni su za takve sastojke ili takvu vrstu hrane (npr. noni, chia sjemenke, DHA iz mikroalgi, kvasci tretirani UV zračenjem, beta glukan iz stijenke kvasca, itd.) provesti inicijalnu procjenu rizika i notifikaciju na razini EU-a.

HZJZ odnosno Odjel za dodatke prehrani i biološki aktivne tvari je jedino ovlašteno tijelo za izradu izvješća o početnoj procjeni rizika o novoj hrani i sastojcima nove hrane, sukladno Uredbi o novoj hrani 258/97.

 

Odsjek za arome, mirise, vitamine i biološki aktivne tvari

Kontakt: 01 48 63  204

U laboratoriju se provode analize deset različitih vitamina tehnikama HPLC i ELISA, gluten (akreditirana ELISA metoda), osmolalitet (jedini akreditirani u Europi za izotoničke napitke) i 29 različitih biološki aktivnih tvari, koje se određuju u dodacima prehrani, hrani i kozmetičkim proizvodima. Neke od biološki aktivnih tvari su: apeginin, teofilin, vanilin, kofein, atropin, metil salicilat, anetol, arbutin, glicirizin, timokinon, ginko-flavonoglikozidi (akreditirana metoda), eterična ulja, eugenol, piperin, galangin, kapsaicin…

Od vitamina se akreditiranim metodama određuju vitamini A, D, E, B1 (tiamin); B2 (riboflavin), B6, pantotenska kiselina, B12, folna kiselina i biotin. Ovlaštenje HAA

Također se određuju sastavnice eteričnih ulja, aroma i mirisa.

Odsjek je uključen u svjetsku mrežu laboratorija za biološki aktivne tvari i u stalnom je kontaktu sa znanstvenicima i članovima projekta PlantLIBRA i aktivni član europske radne skupine za prolamin/gluten.

Objave: TAG: dodaci-prehrani CATEGORY: Služba za zdravstvenu ekologiju