Odjel za podršku poslovnim procesima

Voditelj odjela

Pero Ivanko, mag. soc.

Zadaća Odjela za podršku poslovnim procesima jest mapiranje i optimizacija poslovnih procesa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Odjel se bavi snimanjem procesa, promišljanjem potrebnih promjena i njihovom implementacijom.

Odsjek za aplikativna rješenja

Zadaća Odsjeka za aplikativna rješenja jest nadzor postojeće aplikacijske infrastrukture Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pregovaranje s dobavljačima i praćenje uspješne implementacije svih aplikativnih rješenja.

Odsjek za baze podataka

Zadaća Odsjeka za baze podataka jest nadzor i održavanje postojećih baza podataka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje su osnova za nesmetano upravljanje registrima u zdravstvu.