Hrvatski zavod za javno zdravstvo je vodeća javnozdravstvena ustanova u zemlji i regiji. Na takvu viziju razvoja obvezuje nas mjesto i uloga koju Zavod ima u okviru i izvan okvira zdravstvenog sustava naše zemlje, a omogućuje je visoka razina znanja, stručnosti i predanosti poslu naših stručnjaka, znanstvenika i djelatnika. Ovakvoj viziji razvoja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo utrla je put njegova duga povijest postojanja.

Temeljna nam je misija omogućiti jasno i učinkovito prepoznavanje aktualnih javnozdravstvenih potreba populacije i anticipaciju budućih trendova te osigurati preduvjete za učinkovito upravljanje istima, s osnovnim ciljem da se očuva i unaprijedi zdravlje populacije.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo obavlja djelatnosti epidemiologije zaraznih bolesti i kroničnih masovnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti. Da bi se postigla temeljna svrha javnog zdravstva, očuvanje i unapređenje zdravlja populacije, prijeko je potrebna dobra suradnja, koordinacija i partnerstvo među dionicima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, u čemu mreža zavoda za javno zdravstvo na čelu s našim zavodom ima središnje mjesto. Suradnja u međunarodnim okvirima ostvaruje se sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i svim drugim relevantnim međunarodnim i europskim tijelima, institucijama i organizacijama.

Za postizanje temeljne svrhe javnog zdravstva neophodno je opće prihvaćanje koncepta zdravlja za sve, smanjenja nejednakosti u zdravlju i zdravlja u svim politikama i sektorima te poimanje investiranja u zdravlje kao najisplativije investicije u rast i razvoj društva.

Genealogija Zavoda

 • 1893. Kraljevski zemaljski zavod za proizvađanje animalnog cjepiva proti boginjam
 • 1907. Kraljevski zemaljski bakteriološki higijenski zavod
 • 1912. Kraljevski zemaljski bakteriološki zavod
 • 1923. Epidemiološki zavod
 • 1926. Higijenski zavod
 • 1926. Higijenski zavod sa Školom narodnog zdravlja
 • 1930. Higijenski zavod u Zagrebu
 • 1939. Odsjek za higijensku službu
 • 1942. Zdravstveni zavod
 • 1946. Higijenski zavod
 • 1951. Centralni higijenski zavod
 • 1961. Republički zavod za zaštitu zdravlja
 • 1970. Zavod za zaštitu zdravlja SR Hrvatske
 • 1994. Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Odvojili su se

 • 1940. PLIBAH (PLIVA)
 • 1942. Gradska bolnica za zarazne bolesti (Klinika za infektivne bolesti “Dr. F. Mihaljević”)
 • 1956. Serovakcinalni zavod (Imunološki zavod)
 • 1956. Zavod za kontrolu i ispitivanje imunoloških supstancija (Zavod za kontrolu imunobioloških preparata)

Svi ravnatelji Zavoda od 1893. godine

 1. dr. Adolf Fodor
 2. dr. Ljudevit Gutschy
 3. dr. Berislav Borčić stariji
 4. dr. Živko Prebeg
 5. dr. Eugen Nežić
 6. dr. Josip Rasuhin
 7. dr. Ivo Brodarec
 8. dr. Hinko Emili
 9. dr. Ante Hrabar
 10. dr. Mate Ljubičić
 11. dr. Berislav Borčić mlađi
 12. dr. Marija Strnad
 13. dr. Vlasta Hrabak Žerjavić
 14. dr. Marijan Erceg
 15. dr. Krunoslav Capak
 16. dr. Željko Baklaić
 17. dr. Tamara Poljičanin
 18. dr. Ranko Stevanović
 19. dr. Krunoslav Capak

120. obljetnica HZJZ-a