Služba za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti

Voditelj službe

doc. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, prim. dr. med.
specijalist školske medicine

Zadaci Službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti:

 • koordinacija, stručno usmjeravanje i nadzor djelatnosti školske medicine;
 • unaprjeđenje zdravstvene zaštite školske djece i studenata;
 • praćenje i unaprjeđenje zdravlja školske djece i mladih;
 • praćenje zdravstvenih pokazatelja školske djece i mladih;
 • unaprjeđenje zdravlja školske djece;
 • koordinacija, stručno usmjeravanje i nadzor djelatnosti mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti;
 • prevencija mentalnih bolesti i poremećaja;
 • vođenje registra osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga;
 • vođenje specijalnog registra umrlih od psihoaktivnih droga.

Odjel za praćenje i unaprjeđenje djelatnosti školske medicine

 • Odsjek za koordinaciju, stručno usmjeravanje i nadzor djelatnosti školske medicine
 • Odsjek za unaprjeđenje zdravstvene zaštite školske djece i studenata s ambulantom (ambulanta u osnivanju)

Odjel za praćenje i unaprjeđenje zdravlja školske djece i mladih

 • Odsjek za praćenje zdravstvenih pokazatelja školske djece i mladih
 • Odjsek za unaprjeđenje zdravlja školske djece i mladih

Odjel za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti

 • Odsjek za koordinaciju, stručno usmjeravanje i nadzor djelatnosti mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti
 • Odsjek za prevenciju mentalnih bolesti i poremećaja

Odjel za epidemiologiju ovisnosti s registrom osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga

 • Odsjek za registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga
 • Odsjek za specijalni registar umrlih od psihoaktivnih droga