Edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika o prevenciji ovisnosti zbog uporabe energetskih pića, nikotinskih vrećica, e-cigareta i novih duhanskih proizvoda u osnovnim i srednjim školama

MEĐUŽUPANIJSKI STRUČNI SKUP

Edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika o prevenciji ovisnosti zbog uporabe energetskih pića, nikotinskih vrećica, e-cigareta i novih duhanskih proizvoda u osnovnim i srednjim školama

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom znanosti i obrazovanja 14. prosinca 2023. organiziraju MEĐUŽUPANIJSKI STRUČNI SKUP „Edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika o prevenciji ovisnosti zbog uporabe energetskih pića, nikotinskih vrećica, e-cigareta i novih duhanskih proizvoda u osnovnim i srednjim školama“, Osnovna škola Središće, Zagreb od 8.30 do 16.00.

Program skupa u nastavku:

VRIJEME TEMA PREDAVAČ
8.30-9.00 Okupljanje i prijave sudionika, Osnovna škola Središće, Zagreb
9.00-9.15 Pozdravne riječi uzvanika predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Daria Kurtić, prof., v.d. ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje
9.15-9.45 Uvod u problematiku: aktivnosti Ministarstva zdravstva Ivana Portolan Pajić, dr. med., univ. mag. sanit. publ., načelnica Sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam. Ministarstvo zdravstva
9.45-10.15 Energetska pića nisu za mlada bića doc. prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med. spec. školske medicine, zamjenica ravnatelja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, posebna savjetnica ministra znanosti i obrazovanja
10.15-10.45 E-cigarete, nikotinske vrećice i novi duhanski proizvodi doc. prim. dr. sc. Dijana Mayer, dr. med. spec. epidemiologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
10.45-11.15 Zdravstveni rizici: suradnja sa školskim liječnikom prim. Marija Posavec, dr. med. spec. šk. med., Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu HLZ, NZJZ Andrija Štampar
11.15-11.45 Energetska pića i nikotin – neurološki aspekt Ivan Lehman, dr. med., specijalist pedijatar s užom specijalizacijom iz pedijatrijske neurologije, Zavod za neuropedijatriju, KBC Zagreb
11.45-12.45 Stanka
12.45-13.15 Energetska pića i nikotin – kardiološki aspekt prof. dr. sc. Daniel Dilber, specijalist pedijatar s užom specijalizacijom iz pedijatrijske kardiologije Pročelnik, KBC Zagreb
13.15-13.45 Kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika u školama pri ostvarivanju programa prevencije ovisnosti dr. sc. Olgica Martinis, viša savjetnica za kemiju, Agencija za odgoj i obrazovanje
13.45-14.45

13.45-14.15

14.15-14.45

Cjelovit pristup ostvarivanju programa prevencije ovisnosti u školi – iskustva iz prakse ravnatelja osnovne škole Violeta Vragotuk, prof., ravnateljica, OŠ Središće

Ana Ribari Gruber, prof., stručna suradnica, psihologinja, XVI. gimnazija, Zagreb

14.45-15.15 Nove psihoaktivne tvari

 

Prevencija ovisnosti u školskom okruženju

Lidija Vugrinec, Josipa-Lovorka Andreić, Služba za suzbijanje zlouporabe droga, Hrvatski zavod za javno zdravstvo 
15.15-15.45 Okrugli stol na temu Što možemo učiniti u cilju prevencije ovisnosti djece školske dobi? svi sudionici skupa
15.45-16.00 Evaluacija skupa

 

Više možete pročitati na sljedećim poveznicama:

Prijava na stručni skup za djelatnike škola – AZOO

O štetnosti energetskih pića, nikotinskih vrećica, e-cigareta i novih duhanskih proizvoda u osnovnim i srednjim školama: