Održan stručni skup za odgojno-obrazovne djelatnike o štetnosti energetskih pića, novih duhanskih i nikotinskih proizvoda

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom znanosti i obrazovanja organizirali su međužupanijski stručni skup „Edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika o prevenciji ovisnosti zbog uporabe energetskih pića, nikotinskih vrećica, e-cigareta i novih duhanskih proizvoda u osnovnim i srednjim školama“. Skup je održan u Osnovnoj školi Središće u Zagrebu 14. prosinca 2023. godine, čime je zaokružen Mjesec borbe protiv ovisnosti. Skup je bio interdisciplinarnog karaktera, okupivši 220 učitelja, profesora te stručnih suradnika.

Ivana Portolan Pajić, dr. med., univ. mag. sanit. publ., načelnica Sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam Ministarstva zdravstva, obznanila je da je u pripremi nova zakonska regulativa kojom će se zabraniti uporaba energetskih pića i nikotinskih vrećica među maloljetnicima. Također, najavila je novu reformu zdravstva koja će fokus staviti na prevenciju i zdravstvenu pismenost.

Doc. prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med. spec. školske medicine,  zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, govorila je o zdravstvenim rizicima konzumacije energetskih pića među djecom. Predstavila je edukativne materijale HZJZ-a koje odgojno-obrazovni djelatnici mogu koristiti u nastavi te naglasila važnost podizanja svijesti roditelja o štetnosti tih energetskih pića.

Doc. dr. sc. Dijana Mayer, dr. med. spec. epidemiologije iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo istaknula je negativan utjecaj e-cigareta i grijanih duhanskih proizvoda na zdravlje mladih koji ih zbog atraktivnog dizajna te raznovrsnih okusa sve više koriste. Upozorila je i na štetnost nikotinskih vrećica, naglašavajući da je njihovu uporabu još teže kontrolirati od drugih nikotinskih proizvoda, što predstavlja dodatnu opasnost.

Prim. Marija Posavec, dr. med. spec. školske medicine iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar istaknula je školske liječnike kao jedne od ključnih saveznika u otkrivanju zdravstvenih rizika među školskom djecom. Posebno je naglasila važnost rane detekcije problema mentalnog zdravlja kod djece, prezentirajući upitnik YP Core kao alat za detekciju tih problema.

Dr. Ivan Lehman, specijalist pedijatar s užom specijalizacijom iz pedijatrijske neurologije i prof. dr. sc. Daniel Dilber, specijalist pedijatar s užom specijalizacijom iz pedijatrijske kardiologije iz KBC-a Zagreb istaknuli su neurološki i kardiološki aspekt konzumacije energetskih pića i nikotina kod djece. Upozorili su na teže zdravstvene smetnje koje ova sredstva mogu uzrokovati, posebno kod djece koja su „nativni konzumenti” te se toksični učinak kod njih postiže pri manjim dozama nego kod odraslih.

Dr. sc. Olgica Martinis, viša savjetnica za kemiju u Agenciji za odgoj i obrazovanje, govorila je o kompetencijama odgojno-obrazovnih djelatnika u školama pri ostvarivanju programa prevencije ovisnosti. Istaknula je potrebu interdisciplinarnog, sustavnog pristupa edukaciji o zdravlju te važnost razvijanja zdravstvene pismenosti.

Ravnateljica OŠ Središće, Violeta Vragotuk i Ana Ribarić Gruber, psihologinja iz XVI. gimnazije, predstavile su prijedloge preventivnih programa na primjeru vlastitih škola. Naglasile su važnost škola u podizanju svijesti, educiranju i prevenciji kada je riječ o konzumaciji sredstava ovisnosti među mladima. Prijedlozi su uključivali projekte koji potiču zdrav način života, kreativne i edukativne kampanje u suradnji s privatnim i javnim sektorom te uključivanje vršnjačkih edukatora u preventivne programe.

Na temu novih psihoaktivnih tvari govorila je Lidija Vugrinec, dipl.krim. iz Službe za suzbijanje zlouporabe droga HZJZ-a upozoravajući na dinamičnost i kompleksnost tih tržišta. Josipa-Lovorka Andreić, dipl.krim. također iz Službe za suzbijanje zlouporabe droga, navela je što funkcionira, a što ne funkcionira kod preventivnih programa unutar odgojno-obrazovnog sustava. Istaknula je da cilj preventivnih programa nije samo spriječiti, već i odgoditi uporabu, te spriječiti intenzivnije i problematično korištenje.

Okrugli stol odabranih odgojno-obrazovnih djelatnika na temu “Što možemo učiniti u cilju prevencije ovisnosti djece školske dobi?” donio je prijedloge za preventivne programe u školskom okruženju. Svi su se složili da edukacija o prevenciji ovisnosti treba biti interdisciplinarna, multidimenzionalna, sustavna i kontinuirana na svim razinama obrazovanja.