Savjetovalište za promicanje mentalnog zdravlja

Poštovani,

savjetovalište za mentalno zdravlje neće raditi na dane 27.12.2017 i 03.01.2018

U Savjetovalištu građani mogu dobiti uslugu psihoedukacije, psihološke prve pomoći, kratke savjetodavne intervencije, procjenu rizika te izradu plana upućivanja na daljnji tretman. Korisnici Savjetovališta ostaju anonimni, a sve usluge su besplatne.

Radno vrijeme:
srijeda 11.00 – 15.00

Adresa:
Rockefellerova 12, Zagreb (Služba za promicanje zdravlja, Odjel za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti)

Telefon: 01/4863 357
E-mail savjetovanja@hzjz.hr

 

Svako od savjetovališta pruža mogućnost savjetovanja i putem telefona i e-maila.
Sve su usluge za korisnike besplatne (nije potrebna uputnica niti najava).