Voditelj odjela

Ana Čičmak, dr.med.
Specijalistica med.mikrobiologije s parazitologijom

Odjel za mikologiju

Odsjek za mikološku dijagnostiku bavi se dijagnostikom humanopatogenih i oportunističkih gljiva (kvasaca, plijesni, dimorfnih gljiva i dermatofita). Rutinski se obrađuju uzorci oboljelih od lokaliziranih ili sustavnih mikoza (uzorci kože i kožnih adneksa, sluznice, tjelesnih izlučevina, te uzorci primarno sterilnih područja tijela), te uzorci okoliša. Dijagnostika se temelji na kultivacijiskim i biokemijskim sposobnostima gljiva, mikroskopskoj i makroskopskoj morfologiji istih, te indirektnoj dijagnostici pojedinih vrsta (serološki testovi).

Odsjek za mikologiju također ima status Referentnog laboratorija za dijagnostiku gljiva. Prikuplja podatke i izolate gljiva iz primarno sterilnih uzoraka, prati rezistenciju kvasaca i plijesni, provodi standardizaciju i interpretaciju testa osjetljivosti na kvasce i plijesni, te provodi vanjsku kontrolu kvalitete identifikacije i testa osjetljivosti na gljive.

Odsjek za mikološku dijagnostiku

Voditeljica: Ana Čičmak, dr.med.
Specijalistica med.mikrobiologije s parazitologijom

Nema rezultata