Odjel za medicinsku informatiku

Voditelj odjela

dr. sc. Ivan Pristaš, dr. med.
specijalist javnog zdravstva

Odjel za medicinsku informatiku pruža osnovu za multidisciplinarni pristup informacijskim tehnologijama i razmjeni zdravstvenih podataka i informacija Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sa suradnim ustanovama i javnošću. Tim odjela zadužen je za primjenu znanja i kompetencija medicinske i javnozdravstvene informatike u planiranju, osmišljavanju i idejnoj izvedbi informacijskih usluga, funkcionalnosti koje ih podržavaju, kao i procesnih, semantičkih i tehničkih standarda. Tim uključuje stručnjake iz medicine, informatike i društvenih i prirodnih znanosti koji uz navedene poslove kontinuirano izrađuju preporuke za stratešku i pravnu prilagodbu radi sveobuhvatne uspostave interoperabilnosti s ciljem jasno vidljivog konačnog proizvoda – izravne ili neizravne usluge građanima.

Strateški ciljevi

  • racionalizirati sustav upravljanja informacijama zdravstvenog sustava na svim razinama i strateški integrirati informacijske sustave hrvatskog zdravstva
  • optimizirati metodologiju prikupljanja, obrade i korištenja zdravstveno-statističkih podataka
  • uvesti suvremene principe upravljanja izvorima zdravstvenih i ekonomskih pokazatelja u zdravstvu

 

Odsjek za međuinstitucijsku interoperabilnost

Zadaća Odsjeka za međuinstitucijsku interoperabilnost jest usklađivanje institucijskih zahtjeva za povezivanjem informacijskih sustava na različitim razinama interoperabilnosti u kontekstu javnih sustava Republike Hrvatske, u zdravstvu i izvan njega. Pravni i strateški okvir u kojem odsjek djeluje: Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi i Hrvatski okvir za interoperabilnost.

 

Odsjek za međunarodnu interoperabilnost

Zadaća Odsjeka za međunarodnu interoperabilnost jest usklađivanje hrvatskih i europskih institucijskih zahtjeva za povezivanjem informacijskih sustava na različitim razinama interoperabilnosti u međunarodnom kontekstu. Pravni i strateški okvir u kojem odsjek djeluje: eHealth European Interoperability Framework i eHealth Action Plan 2012-2020