Odjel za epidemiologiju ovisnosti s registrom osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga

O Odjelu i Registru osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga

Na temelju članka 24. Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva (NN 53/91 i 26/93) donesen je Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva za područje stacionarne zdravstvene zaštite i praćenja ovisnosti.
U sklopu Službe za socijalnu medicinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, od 1978. godine postoji Odsjek za epidemiologiju psihoaktivnih droga gdje se prikupljaju, obrađuju i analiziraju podaci o osobama koje su zbog zlouporabe psihoaktivnih droga ili ovisnosti o njima boravile na liječenju u zdravstvenim ustanovama. Formiran je državni Registar osoba liječenih zbog zlouporabe opojnih droga. Od 1983. godine se javnost i stručno zainteresirane institucije i ljudi redovito obavještavaju izdavanjem godišnjeg “Izvješća”. Od 1995. godine su u Registar uvrštene i ambulantno liječene osobe.

Podaci iz čitavog sustava za prevenciju ovisnosti i liječenje osoba se prikupljaju i analiziraju u Registru osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. U svrhu standardizacije pristupa i olakšanog protoka podataka kao i omogućavanje lokalne obrade podataka kreiran je jedinstveno programsko rješenje kojim će se koristiti svi centri za prevenciju i izvanbolničko liječenje osoba. Temeljna je zadaća Registra praćenje pojavnosti zlouporabe psihoaktivnih droga, značajke osoba koje su zbog zlouporabe liječene te njihovo korištenje sustava za liječenje. Osobe koje su na liječenje zbog uzimanja ili ovisnosti o psihoaktivnim drogama prijavljuju se na Pompidou obrascu koji je kreirala Pompidou grupa Vijeća Europe. To omogućava usporedbu podataka iz različitih zemalja Europe. Obrazac za evidenciju osoba koristi kao godišnji izvještajni individualni obrazac za svaku osobu koja je u tretmanu, bez obzira prvi ili bilo koji put. Takva registracija omogućava registarsko praćenje, vezujući svaki put sve podatke na jednu osobu, a onemogućava višestruko registriranje osoba.
Podaci Registra redovito se objavljuju u godišnjim publikacijama Službe.

U svrhu standardizacije pristupa i olakšanog protoka podataka kao i omogućavanja lokalne obrade podataka kreirano je jedinstveno programsko rješenje kojim će se koristiti svi centri za prevenciju i izvanbolničko liječenje osoba. Podaci će se upisivati u centrima i dostavljati u Hrvatski zavod za javno zdravstvo u početku jednom, a kasnije tromjesečno. Program strogo poštuje privatnost osobnih podataka, a i medij na kojem će se podaci dostavljati sadržavat će kriptirane osobne podatke, do kojih neovlaštena osoba neće moći doći. Ne samo da će se omogućiti lakši i brži protok podataka, već će se centrima omogućiti i obrada i analiza na lokalnoj razini. To će potaknuti i motiviranost djelatnika, koji su do sada imali osjećaj pomanjkanja povratne informacije, nakon što bi u Hrvatski zavod za javno zdravstvo dostavili izvještaj. Kako su centri osnovani prema mogućnostima i zahtjevima pojedinih županija, u njima postoji neujednačenost i u kadrovima i opremi. Stoga se od reorganizacije kojom oni postaju dio županijskih zavoda za javno zdravstvo očekuje i stabilizacija financiranja i standardizacija u timovima, načinu rada i preventivnim programima.

Odsjek za registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga

Odsjek za specijalni registar umrlih od psihoaktivnih droga