Odjel za epidemiologiju ovisnosti s registrom osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga

O Registru osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari

Godine 1978. godine u Službi za socijalnu medicinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo osnovan je nacionalni Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga. Kasnijim preustrojem Zavoda, Registar je potpao pod Službu za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti. U Registru se prikupljaju, obrađuju i analiziraju podaci o osobama koje su boravile na liječenju zbog uporabe psihoaktivnih tvari ili ovisnosti o njima. Podaci su se najprije prikupljali iz bolničkog sustava, a od 1995. godine su u Registar uvrštene i ambulantno liječene osobe liječene u Službama za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo. Od 2008. godine podatke za Registar dostavljaju i  terapijske zajednice, a od 2020. godine i jedinice liječenja u zatvorskom i probacijskom sustavu. Naziv Registra je 2023. godine promijenjen u Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari.

Zakonom o podacima i informacijama u zdravstvu (NN 14/19) uređen je ustroj i vođenje Registra, a prikupljanje podataka o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari uređeno je Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Godine 2018. Registar je dobio novo aplikativno rješenje i postao dio Nacionalnog javnozdravstvenog informacijskog sustava (NAJS), platforme koja okuplja registre Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Novo aplikativno rješenje, kao i ono prethodno, slijedi strukturu i pitanja upitnika  Pompidou za registraciju osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari.

Pompidou obrazac standardizirani je upitnik koji se u sličnom obliku koristi i provodi u drugim europskim državama, što omogućuje usporedbu podataka. Obrazac se koristi kao godišnji izvještajni individualni obrazac za svaku osobu koja je u tretmanu, bez obzira je li osoba na liječenju prvi ili bilo koji sljedeći put. Takva registracija omogućuje registarsko praćenje, vezujući svaki put sve podatke za jednu osobu. Osobni podaci evidentiraju se jednom, a svaki daljnji upis odnosi se na godišnju prijavu liječenja i ažuriranje osnovnih osobnih podataka u slučaju da su se promijenili.

Podaci iz Registra objavljuju se u obliku detaljnog godišnjeg izvješća na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a isto tako i u Hrvatskom zdravstveno-statističkom ljetopisu.

Izvješća o obrascima uporabe psihoaktivnih tvari i karakteristikama osoba u tretmanu na godišnjoj se razini šalju Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske, Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA), Uredu za droge i kriminal Ujedinjenih naroda (UNODC) te Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), a ostalim zainteresiranim ustanovama i građanima na zahtjev.

Kvalitetne informacije o prevalenciji konzumacije sredstava ovisnosti, kao i liječenju i liječenima zbog uporabe psihoaktivnih tvari osiguravaju temelj za razumijevanje i procjenu situacije vezane uz droge, identifikaciju prioriteta, javnozdravstveno planiranje te evaluaciju odgovora i politika.

Više informacija o Registru možete pogledati OVDJE.

Odsjek za registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga

Odsjek za specijalni registar umrlih od psihoaktivnih droga