Služba za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti

Voditelj službe

Ivana Brkić Biloš, dr. med.
specijalist epidemiologije

Kronične bolesti u svim razvijenim zemljama svijeta predstavljaju vodeći javnozdravstveni problem kojem pridonosi starenje pučanstva i moderni način života s urbanizacijom, industrijalizacijom i životnim navikama štetnim po zdravlje (pušenje, sedentarni način života, nepravilna prehrana i itd.)

U okviru Epidemiološkog odjela Zavoda je još 1959. godine utemeljena jedinica s osnovnim zadatkom praćenja i proučavanja kroničnih bolesti te iznalaženja i predlaganja mjera prevencije za sve učestalije maligne bolesti, bolesti srca i krvnih žila te funkcionalne psihoze. Za voditelja je nakon višemjesečne specijalizacije u SAD-u i Velikoj Britaniji imenovan dr. Živko Kulčar, koji ostaje na toj dužnosti do kraja svog radnog i životnog vijeka 1991. godine.

Jedinica je započela rad uvođenjem Republičkog registra za rak koji uspješno radi do današnjih dana. Istodobno usko surađuje sa stručnjacima raznih specijalnosti na unapređenju onkološke zaštite i započinje epidemiološkim istraživanjima raka u okviru kojih posebno treba istaknuti istraživačke programe u suradnji sa Školom zdravlja Johns Hopkins Sveučilišta u Baltimoreu.

U suradnji sa Školom narodnog zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ i Školom zdravlja Johns Hopkins Sveučilišta u Baltimoreu 1960. godine ova jedinica započinje proučavati funkcionalne psihoze. U okviru ovih istraživanja se 1961. godine osniva i Registar za psihoze, koji također djeluje do današnjih dana. U suradnji s psihijatrijskom djelatnosti jedinica radi na programima zaštite duševnog zdravlja i unapređenja skrbi za osobe s duševnim poremećajima.

Od istraživačkih programa treba posebno istaknuti studije provedene u suradnji s Nacionalnim institutom za duševno zdravlje SAD-a i Columbia University iz New Yorka.

Svoj rad na području epidemiologije i prevencije bolesti srca i krvnih žila jedinica započinje 1962. godine sudjelovanjem u velikoj epidemiološkoj studiji kardiovaskularnih bolesti na području Remetinca i Tuzle. Od tada prati i analizira pokazatelje morbiditeta i mortaliteta od bolesti srca i krvnih žila i u suradnji s drugim specijalnostima radi na programima prevencije.

Isto tako prati i proučava i druge kronične bolesti javnozdravstvenog značaja iz skupine bolesti dišnog sustava, probavnog i drugih sustava.

Zadaci:

 • Praćenje i epidemiološka analiza morbiditeta i mortaliteta odabranih prioriteta iz područja kroničnih masovnih bolesti (bolesti srca i krvnih žila, zloćudne novotvorine, duševne bolesti i poremećaji i itd.)
 • Praćenje i analiza čimbenika rizika za pojedine kronične bolesti od javnozdravstvenog značaja
 • Sudjelovanje u izradi prijedloga programa mjera zdravstvene zaštite
 • Predlaganje mjera i postupaka primarne, sekundarne i tercijarne prevencije te sudjelovanje u njihovom organiziranju i provođenju, s posebnim naglaskom na integriranim programima (primjerice INTER-HEALTH program SZO-a), kojima se suzbijanjem odabranog čimbenika rizika djeluje u smislu prevencije većeg broja kroničnih bolesti (npr. pušenje je čimbenik rizika za bolesti srca i krvnih žila, neka sijela raka, kroničnu opstruktivnu bolest pluća itd.)
 • Predlaganje, poticanje i sudjelovanje u organizaciji i provođenju programa zdravstvenog prosvjećivanja i promicanja zdravlja, posebice poticanjem zdravijeg načina življenja, čime se unapređuje zdravlje, a da se istodobno ni ne pojave rizici po zdravlje ili se njihova prevalencija smanjuje
 • Monitoring i evaluacija pojedinih programa
 • Unapređivanje računalne obrade podataka, analitičkih procedura i informacijskog sustava
 • Vođenje državnih registara za rak i psihoze
 • Sudjelovanje u stručnom usavršavanju i edukaciji zdravstvenih djelatnika
 • Izrada posebnih analiza i elaborata za potrebe Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i drugih naručitelja
 • Provođenje istraživanja na području kroničnih masovnih bolesti.

Zbog rastuće problematike i drugih kroničnih bolesti te ozljeda razvija se i njihovo praćenje i prevalencija.

Odjel za srčano-žilne bolesti

 • Odsjek za praćenje i analizu podataka
 • Odsjek za preventivne programe

Odjel za maligne bolesti

 • Odsjek za praćenje malignih bolesti s Registrom za rak
 • Odsjek za istraživanja i prevenciju malignih bolesti

Odjel za mentalne poremećaje

 • Odsjek za Registar za psihoze i Registar izvršenih samoubojstava
 • Odsjek za praćenje ostalih mentalnih poremećaja i analizu

Odjel za ozljede i druge prioritetne nezarazne bolesti

 • Odsjek za praćenje i analizu ozljeda
 • Odsjek za prevenciju ozljeda

Odjel za nacionalne programe probira u odrasloj populaciji

 • Odsjek za program ranog otkrivanja raka kolona

Odjel za mortalitetnu statistiku

 • Odsjek za Registar uzroka smrti
 • Odsjek za razvoj i unaprjeđenje kvalitete mortalitetnih podataka

Odjel za programe probira raka dojke

 • Odsjek za program ranog otkrivanja raka dojke