Europska zdravstvena anketa (EHIS) – rezultati istraživanja

Zdravstvene ankete jedan su od glavnih izvora informacija o zdravlju stanovništva. Provođenjem ankete na reprezentativnom uzorku dobiva se uvid u zdravstveno stanje, korištenje zdravstvene zaštite i odrednice zdravlja stanovništva. Rezultati ankete se koriste u svrhu planiranja i evaluacije aktivnosti na području promicanja zdravlja, prevencije kroničnih nezaraznih bolesti i organizacije zdravstvene zaštite. Podaci su usporedivi s obzirom na dob, spol, demografska i socioekonomska obilježja, a što trenutno prema raspoloživoj rutinskoj zdravstvenoj statistici nije uvijek moguće za pojedina obilježja. Na temelju rezultata mogu se identificirati prioritetni zdravstveni problemi za koje postoji potreba za preventivnim aktivnostima.

Europska zdravstvena anketa (EHIS) je standardizirana zdravstvena anketa koja se planira provoditi redovito, svake pete godine u svim zemljama članicama EU u istoj godini. Prvi ciklus ankete proveden je u većini zemalja EU tijekom 2007. – 2010. godine. Hrvatska u tom ciklusu nije sudjelovala, već je u okviru projekta PHARE 2006 čiji je nositelj bio Državni zavod za statistiku, proveden pilot potprojekt: „Uvođenje Europske zdravstvene ankete (EHIS) u redovita istraživanja u Hrvatskoj“, pri čemu je testiran upitnik i prilagođen hrvatskom jeziku. Nositelj ovog potprojekta bio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Drugi ciklus ankete (EHIS 2) proveden je u razdoblju 2013. – 2015. na temelju zakonskog okvira Europske unije (Regulation (EU) No 141/2013; implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on public health and health and safety at work) i u njemu je po prvi put, uz ostale članice EU, sudjelovala i Hrvatska.

Istraživanje EHIS 2 u Hrvatskoj je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo tijekom 2014. i 2015. godine u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba, Državnim zavodom za statistiku i Ministarstvom zdravstva. Hrvatska kao punopravna članica EU, bila je duža provesti ispitivanje na najmanje 5.000 ispitanika.


Rezultate istraživanja možete pogledati i preuzeti ovdje. (PDF, 652.1 KB)