Stranica namijenjena za komunikaciju sa suradnim ustanovama

Ovdje je omogućeno preuzimanje datoteka, naputaka i zakonskih akata vezanih uz djelatnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za potrebe naših suradnika


SADRŽAJ

Korisničke upute

Video prilozi

Žuta knjižica


DIGITALNA PLATFORMA ZA PRAĆENJE COVID-19

Korisničke upute ver. 10

Video prilozi (preporučamo povećati prikaz na punu veličinu ekrana):

 1. Pretraga novo oboljelih osoba i upis kontakta
 2. Promjena podataka o kontaktu
 3. Upis kontakta u nadzor
 4. Pretraga i upis nove osobe i nadzora
 5. Aktivacija i deaktivacija nadzora
 6. Brisanje nadzora
 7. Unos nove oboljele osobe
 8. Upis nadzora oboljele osobe iz postojećeg nadzora
 9. Promjena podataka upisanih kroz web aplikaciju
 10. Promjena podataka dobivenih od vanjskih izvora
 11. Generiranje verifikacijskog kôda za mobilnu aplikaciju Stop COVID-19

NAPUTCI, POSTUPCI I UPUTE

 

Pripadajuće obrasce za gore navedene upute možete pronaći OVDJE!


SMJERNICE

 • Hrvatske smjernice za osiguranje kvalitete probira i dijagnostike raka dojke
  Smjernice su objavljene ovdje, ili izravno u pdf-u ovdje

OBAVIJESTI


OBRASCI

Upute za ispunjavanje navedenih prijava (“žutu knjižicu”) možete preuzeti OVDJE!

 • Prijava hospitalizacije zbog maligne bolesti (JZ-ONK)
 • Prijava hospitalizacije zbog mentalnog poremećaja (JZ-PSH)
 • Prijava hospitalizacije (JZ-BSO)
 • Prijava pobačaja (JZ-POB)
 • Prijava poroda (JZ-POR)
 • Prijava poroda (eNovorođenče)
 • Prijava šećerne bolesti (JZ-DIAB)
 • Osnovni podaci o ovisnicima u programu liječenja (Pompidou grupa) Obr_OVI
 • Prijava perinatalne smrti Obr_PER
 • Godišnje izvješće o radu zdravstvene ustanove – stacionarne ustanove
 • Izvješće specijalističko-konzilijarne zaštite u elektronskom obliku
 • Istraživanje o medicinskoj opremi i postupcima:
 • Prijava profesionalne bolesti i osobe oboljele od profesionalne bolesti
 • Obrazac i Pravilnik o obrascu za dostavljanje podataka Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN 7/2002)
 • Tečaj zdravstvenog odgoja – higijenski minimum
 • Zahtjev za ispitivanje zdravstvene ispravnosti proizvoda i deklaracija

ŠIFRARNICI

 • Šifrarnici NAJS – prilog Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno – statističkih izvješća
 • Šifrarnik djelatnosti (Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.)
 • Šifrarnik država
 • Šifrarnik DTP postupaka
  • Preuzmite ovdje [DTP postupci u SKZZ-u]
 • Šifrarnik DTS postupaka
  • Preuzmite ovdje [DTS postupci]
 • Šifrarnik novotvorina
 • Šifrarnik naselja DZS 2017. (zadnja promjena 17.08.2018.)
 • Šifrarnik odjela i djelatnosti u zdravstvu
  • Preuzmite ovdje [Djelatnosti u ZZ (Medicinske djelatnosti HZZO)]
 • Šifrarnik stacionarnih ustanova HZZO
  • Preuzmite ovdje [Zdravstvene ustanove]
 • Šifrarnik stacionarnih ustanova od 1998. do 2015. (usporedni prikaz s OIB i šiframa HZZO)
 • Šifrarnici zanimanja (Nacionalna klasifikacija zanimanja)
  • Preuzmite ovdje [NKZ 2010.]
  • Preuzmite ovdje [NKZ10Skupine-NKZ98Zanimanja]
  • Preuzmite ovdje [NKZ98Zanimanja-NKZ10Skupine]
 • Poredbeni šifrarnik djelatnosti BSO i REH godišnjih baza hospitalizacija od 1998. do 2014. godine

DATOTEKE

Objava datoteka od interesa za naše suradne ustanove:


PRAVILNICI


Propisi-Služba za zdravstvenu ekologiju


Zdravstvena zaštita

 • Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja – Preuzmite ovdje (pdf)

NORMATIVI