Odjel za promicanje mentalnog zdravlja

Voditelj odjela

dr. sc. Ljiljana Muslić,
prof. psihologije

Promotivne i preventivne aktivnosti na području mentalnog zdravlja, uključujući promicanje zdravih stilova života i prevenciju ovisnosti, osnovne su zadaće Odjela za promicanje mentalnog zdravlja.

Svjetska zdravstvena organizacija u svojoj definiciji zdravlja naglašava važnost sveobuhvatnog i multidisciplinarnog pristupa zdravlju koji podrazumijeva odmicanje od pukih simptoma i dijagnostike i usmjeravanje čovjeku kao osobi. Promicanje mentalnog zdravlja i prevencija poremećaja prepoznati su kao potencijal za održavanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja.

Djelatnici Odjela sudjeluju u radu više nacionalnih i međunarodnih radnih skupina i odbora; sudjeluju u pisanju strateških dokumenata koji se odnose na pušenje, konzumaciju alkohola i droga te mentalno zdravlje; bave se znanstvenim radom, informiraju, educiraju i nastoje podići svijest cjelokupne populacije o štetnosti različitih sredstava ovisnosti i prevenciji; kroz posebne programe surađuju s liječnicima primarne zdravstvene zaštite, školama i drugim stručnjacima te institucijama; kreiraju programe kojima je cilj promicanje zdravih stilova života; prikupljaju primjere dobre prakse i nastoje ih implementirati; naglašavaju važnost zdravih obrazaca ponašanja i razvoja punih osobnih potencijala. U sklopu Odjela od 2014. godine jednom tjedno djeluje Savjetovalište za mentalno zdravlje. Usluge Savjetovališta za mentalno zdravlje temelje se na boljem razumijevanju pozitivnog mentalnog zdravlja, zdravstvenom obrazovanju i pružanju informacija, motiviranju na ulaganje u mentalno zdravlje i osobni razvoj, motiviranju i pružanju podrške osobama u traženju stručne pomoći i tretmana, pružanju prve psihološke pomoći i emocionalne podrške, pružanju pomoći u navigaciji kroz sustav te umrežavanju s dionicima društva koji razvijaju i provode aktivnosti na području mentalnog zdravlja.

Prema modusu djelovanja naše aktivnosti možemo podijeliti na tri razine:

  • Strukturalna razina

Umanjivanje strukturalnih prepreka kroz potporu politikama usmjerenih na promicanje i unaprjeđenje zdravih stilova života/kvalitete života, sudjelovanje u izradi strateških i nacionalnih dokumenata, suradnja s međunarodnim tijelima, mrežama i organizacijama.

  • Razina zajednice

Poticanje sudjelovanja dionika u zajednici i razvoj resursa okoline kroz prigodna obilježavanja, edukacije, promicanje projekata i akcija u zajednici te provedbu istraživanja i diseminaciju rezultata.

  • Individualna razina

Podrška razvoju osobnih kapaciteta i zdravih stilova života kroz edukativne i promotivne materijale, akcije, psihoedukaciju i savjetovališni rad, motiviranje i pomoć osobama u traženju stručne pomoći.

 

Edukativni materijali:

Mentalno zdravlje

Pijenje alkoholnih pića

Kockanje i klađenje

HR_ESPAD_2015

 

 

 

Galerija

Mjeseca borbe protiv ovisnosti, kazališni festival (15.11.-15.12.2016.)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trunoća i pušenje

Odsjek za praćenje odrednica mentalnog zdravlja

Odsjek za praćenje odrednica mentalnog zdravlja prati i objavljuje raspoložive pokazatelje mentalnog zdravlja te provodi aktivnosti razvoja i unaprjeđenja praćenja pokazatelja s naglaskom na zaštitne čimbenike i pokazatelje pozitivnog mentalnog zdravlja. U skladu s tim provodi i znanstveno-istraživački rad o odrednicama mentalnog zdravlja, a rezultate istih objavljuje stručnoj i široj javnosti s ciljem podizanja osviještenosti i znanja o mentalnom zdravlju. Također, sudjeluje u praćenju ishoda i kreiranju evaluacijskih istraživanja programa promicanja mentalnog zdravlja, mentalnozdravstvene pismenosti i razvoja osobnih potencijala.

Voditeljica odsjeka
dr. sc. Ljiljana Muslić, prof. psihologije

Kontakti
Tel.:+385 1 4863 357
promicanjezdravlja@hzjz.hr

Odsjek za praćenje odrednica ovisničkog ponašanja

Odsjek za praćenje odrednica ovisničkog ponašanja provodi znanstveno-istraživački rad, prati i objavljuje pokazatelje uporabe sredstava ovisnosti i odrednica ovisničkog ponašanja. Sudjeluje u izradi programa promicanja zdravih stilova života te provodi edukacije podizanja svijesti cjelokupne populacije o važnosti zdravih obrazaca ponašanja i štetnosti različitih sredstava ovisnosti i ovisničkih ponašanja. U okviru ovog Odsjeka provodi se koordinacija provedbe Europskog istraživanja o pušenju, pijenju alkohola i uzimanju droga među učenicima (ESPAD): www.espad.org

Voditeljica odsjeka
Martina Markelić, prof. sociologije

Odsjek za promicanje mentalnozdravstvene pismenosti

Kroz aktivnosti ovog Odjela promiče se mentalnozdravstvena pismenost koja je jedan od dokazanih zaštitnih čimbenika u očuvanju mentalnog zdravlja, ranom prepoznavanju problema mentalnog zdravlja te prevenciji razvoja i upravljanju stanjima i oporavkom kod mentalnih poremećaja. Radi se o osnovnom skupu znanja i vještina koji uključuje i važnu životnu vještinu pažljivog, brižnog i suosjećajnog pristupa u razgovoru s osobom koja pati, npr. osobom koja je proživjela gubitak i tuguje ili osobom koja se nosi s depresivnim smetnjama, intenzivnim strahom ili brigama – psihološku prvu pomoć (više u članku file:///C:/Users/ljmuslic/Downloads/324_343_Muslic_Jovicic_Buric%20(1).pdf). U sklopu rada Odsjeka razvijaju se i provode edukativni programi, radionice i materijali za specifične skupine (npr. odgojno-obrazovne djelatnike – https://zivjetizdravo.eu/2020/12/09/pomozi-da-letak-mentalno-zdravlje-dijete-ili-mlada-osoba/) i širu javnost, utemeljeni na konceptu mentalnozdravstvene

Odsjek za promicanje mentalnog zdravlja sa savjetovalištem

Odsjek za promicanje mentalnog zdravlja sa savjetovalištem razvija, kreira i provodi edukativne i promidžbene aktivnosti s ciljem očuvanja i unaprjeđenja mentalnog zdravlja, promicanja zaštitnih čimbenika mentalnog zdravlja te destigmatizacije problema mentalnog zdravlja. Kroz navedene aktivnosti nastoji se osnažiti, pružitit podrška i motivirati pojedinac, ali i širu javnost, populaciju i zajednicu na razvoj kapaciteta za prevladavanje stresnih/kriznih životnih situacija, potaknuti na promjenu po zdravlje štetnih navika te traženje stručne pomoći. U sklopu Odsjeka djeluje i Savjetovalište za promicanje mentalnog zdravlja (https://www.hzjz.hr/savjetovaliste-za-mentalno-zdravlje/) te Odsjek koordinira, prati i evaluira njegov rad.

Kontakti
Tel.:+385 1 4863 357
promicanjezdravlja@hzjz.hr