Odjel za promicanje mentalnog zdravlja

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Promotivne i preventivne aktivnosti na području mentalnog zdravlja, uključujući promicanje zdravih stilova života i prevenciju ovisnosti, osnovne su zadaće Odjela za promicanje mentalnog zdravlja.

Svjetska zdravstvena organizacija u svojoj definiciji zdravlja naglašava važnost sveobuhvatnog i multidisciplinarnog pristupa zdravlju koji podrazumijeva odmicanje od pukih simptoma i dijagnostike i usmjeravanje čovjeku kao osobi. Promicanje mentalnog zdravlja i prevencija poremećaja prepoznati su kao potencijal za održavanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja.

Djelatnici Odjela sudjeluju u radu više nacionalnih i međunarodnih radnih skupina i odbora; sudjeluju u pisanju strateških dokumenata koji se odnose na pušenje, konzumaciju alkohola i droga te mentalno zdravlje;  bave se znanstvenim radom, informiraju, educiraju i nastoje podići svijest cjelokupne populacije o štetnosti različitih sredstava ovisnosti i prevenciji; kroz posebne programe surađuju s liječnicima primarne zdravstvene zaštite, školama i drugim stručnjacima te institucijama; kreiraju programe kojima je cilj promicanje zdravih stilova života; prikupljaju primjere dobre prakse i nastoje ih implementirati; naglašavaju važnost zdravih obrazaca ponašanja i razvoja punih osobnih potencijala. U sklopu Odjela od 2014. godine jednom tjedno djeluje Savjetovalište za mentalno zdravlje. Usluge Savjetovališta za mentalno zdravlje temelje se na boljem razumijevanju pozitivnog mentalnog zdravlja, zdravstvenom obrazovanju i pružanju informacija, motiviranju na ulaganje u mentalno zdravlje i osobni razvoj, motiviranju i pružanju podrške osobama u traženju stručne pomoći i tretmana, pružanju prve psihološke pomoći i emocionalne podrške, pružanju pomoći u navigaciji kroz sustav te umrežavanju s dionicima društva koji razvijaju i provode aktivnosti na području mentalnog zdravlja.

Prema modusu djelovanja naše aktivnosti možemo podijeliti na tri razine:

  • Strukturalna razina

Umanjivanje strukturalnih prepreka kroz potporu politikama usmjerenih na promicanje i unaprjeđenje zdravih stilova života/kvalitete života, sudjelovanje u izradi strateških i nacionalnih dokumenata, suradnja s međunarodnim tijelima, mrežama i organizacijama.

  • Razina zajednice

Poticanje sudjelovanja dionika u zajednici i razvoj resursa okoline kroz prigodna obilježavanja, edukacije, promicanje projekata i akcija u zajednici te provedbu istraživanja i diseminaciju rezultata.

  • Individualna razina

Podrška razvoju osobnih kapaciteta i zdravih stilova života kroz edukativne i promotivne materijale, akcije, psihoedukaciju i savjetovališni rad, motiviranje i pomoć osobama u traženju stručne pomoći.

 

Edukativni materijali:

Mentalno zdravlje

Pijenje alkoholnih pića

Kockanje i klađenje

HR_ESPAD_2015

 

 

 

Galerija

Mjeseca borbe protiv ovisnosti, kazališni festival (15.11.-15.12.2016.)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trunoća i pušenje

 

 

 

 

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za praćenje odrednica mentalnog zdravlja

Voditeljica odsjeka
dr. sc. Ljiljana Muslić, prof. psihologije

Kontakti
Tel.:+385 1 4863 357
promicanjezdravlja@hzjz.hr

Odsjek za praćenje odrednica mentalnog zdravlja

Odsjek za praćenje odrednica ovisničkog ponašanja

Voditeljica odsjeka
Martina Markelić, prof. sociologije

Odsjek za promicanje mentalnozdravstvene pismenosti

Odsjek za promicanje mentalnog zdravlja sa savjetovalištem

Kontakti
Tel.:+385 1 4863 357
promicanjezdravlja@hzjz.hr

Objave: TAG: mentalno-zdravlje CATEGORY: Služba za promicanje zdravlja