Europski dan borbe protiv depresije

depresijaDepresija je vrlo učestala bolest koju karakteriziraju poremećaji raspoloženja (afektivni poremećaji). Sam naziv depresija potječe od latinske riječi koja znači potištenost. Trajna tuga i gubitak interesa za aktivnosti u kojima je osoba do sada uživala kao i nesposobnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti (smanjenje energije i povećana zamorljivost) kroz najmanje dva tjedna glavna su obilježja depresije odnosno depresivne epizode.

Europski dan borbe protiv depresije (European Depression Day) obilježava se 1. listopada na inicijativu i u organizaciji Europskog udruženja za borbu protiv depresije (European Depression Association – EDA). Svrha je ove inicijative usmjeravanje pozornosti profesionalnih i laičkih krugova na rastući problem depresije i razumijevanje opterećenja koje depresija donosi u živote ljudi kao i borba protiv stigme i diskriminacije.

Ovogodišnja tema kampanje glasi Depresija: razgovarajmo (Depression: Let’s talk), a naslanja se na temu Svjetskog dana zdravlja koji se obilježava 7. travnja, budući da je on ove godine bio posvećen upravo depresiji.

Cilj je ovogodišnje javnozdravstvene kampanje osvijestiti ljude koji boluju od depresije da potraže i dobiju pomoć.

Depresija pogađa više od 300 milijuna ljudi u svijetu. Veličini ovog javnozdravtsvenog problema, osim što pogađa velik broj ljudi, doprinosi i to što je jedan od vodeći uzroka invaliditeta, a povećava i rizik razvoja drugih nezaraznih bolesti poput šećerne bolesti i bolesti srčano-žilnog sustava. Čini se da žene imaju veći rizik za razvoj depresije, budući da se ona kod njih dijagnosticira dva do tri puta češće.

Depresivni su poremećaji u Hrvatskoj, uz poremećaje uzrokovane alkoholom, shizofreniju i reakcije na teški stres, jedna od vodećih dijagnoza bolničkog pobola zbog mentalnih poremećaja. U 2015. godini je zabilježeno 5388 hospitalizacija i 157 464 bolničkih dana zbog depresivnih poremećaja, s većim udjelom žena u odnosu na muškarce.

Prema podacima Europske zdravstvene ankete (European Health Interview Survey) provedene 2014. i 2015. godine u Hrvatskoj, 1 od 10 osoba ima blage do umjerene simptome, a 1 od 100 osoba ima umjereno teške do teške depresivne simptome u posljednja dva tjedna.

Ulažite u svoje mentalno zdravlje!

Provjerite što Vam se događa! Potražite prvu pomoć i porazgovarajte sa stručnjakom! Savjetovalište za promicanje mentalnog zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Mreža zavoda za javno zdravstvo

 

Infografika: Borimo se protiv depresije