Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, pravne i fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju zdravstvenu djelatnost upisuju se u Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite, koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite je zbirka podataka i informacija o pružateljima zdravstvenih usluga koji je uspostavljen za unaprijed određene javnozdravstvene, upravljačke i/ili znanstvene potrebe, a u određenom podatkovnom i funkcijskom smislu sljednik je Registra zdravstvenih djelatnika i Registra zdravstvenih ustanova.

Svakom zdravstvenom radniku i zdravstvenom suradniku pružatelja zdravstvene zaštite prilikom upisa u Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite dodjeljuje se registarski broj.

Pružatelj zdravstvene zaštite je fizička i/ili pravna osoba u zdravstvu (nositelj privatne prakse, zdravstvena ustanova i trgovačko društvo za obavljanje zdravstvene djelatnosti) koja poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti te pruža zdravstvene usluge za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje bolesti, rano otkrivanje bolesti, pravodobno liječenje te zdravstvenu njegu i rehabilitaciju.

U cilju pružanja informacije o svim pružateljima zdravstvene zaštite HZJZ će objavljivati popis zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti kao i nositelja (jedinica) privatne prakse.

Podaci o navedenim pružateljima primarno se evidentiraju prema preslikama rješenja koja zaprimi HZJZ, a koja donosi Ministarstvo zdravstva.

S obzirom na opsežnost popisa i učestalost promjena podataka o pružateljima, ukoliko korisnici podataka primijete neku netočnost, imaju upit ili primjedbu objavljenih podataka, sve sugestije je moguće uputiti na adresu elektroničke pošte: registar-zdr-djel@hzjz.hr.

Upute za komore u zdravstvu za dostavu podataka u Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite dostupne su putem sljedeće poveznice: Upute za komore u zdravstvu


Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite dostupan je u formatu Excel-datoteke putem sljedeće poveznice (stanje 28.03.2024.): Popis_pružatelja_NRPZZ_(28.03.2024.)