Odjel za parazitologiju

Voditelj odjela

Izv.prof.dr.sc. Mario Sviben, prim.dr.med
specijalist med.mikrobiologije s parazitologijom

Odjel za parazitologiju i mikologiju

Na Odsjeku za parazitološku dijagnostiku se korištenjem metoda makroskopije, mikroskopije, detekcije antigena, kultivacije i serološke dijagnostike radi kompletna, za Hrvatsku značajna, dijagnostika parazitoza.

Odsjek za mikološku dijagnostiku bavi se dijagnostikom humanopatogenih i oportunističkih gljiva (kvasaca, plijesni, dimorfnih gljiva i dermatofita). Rutinski se obrađuju uzorci oboljelih od lokaliziranih ili sustavnih mikoza (uzorci kože i kožnih adneksa, sluznice, tjelesnih izlučevina, te uzorci primarno sterilnih područja tijela), te uzorci okoliša. Dijagnostika se temelji na kultivacijiskim i biokemijskim sposobnostima gljiva, mikroskopskoj i makroskopskoj morfologiji istih, te indirektnoj dijagnostici pojedinih vrsta (serološki testovi).

Odsjek za mikologiju također ima status Referentnog laboratorija za dijagnostiku gljiva. Prikuplja podatke i izolate gljiva iz primarno sterilnih uzoraka, prati rezistenciju kvasaca i plijesni, provodi standardizaciju i interpretaciju testa osjetljivosti na kvasce i plijesni, te provodi vanjsku kontrolu kvalitete identifikacije i testa osjetljivosti na gljive.

Odsjek za parazitološku dijagnostiku

Voditelj: dr. sc. Mario Sviben, dr. med.
Kontakt: 01 48 63 268

Nema rezultata