Odjel za praćenje i analizu zaštite zdravlja starijih i ostalih vulnerabilnih skupina

Voditelj odjela

Vesna Štefančić Martić, dr. med.
specijalistica javnozdravstvene medicine, MPH

Suradnice
Vanja Grilec, sanitarna tehničarka
tel: 01 48 63 201
vanja.grilec@hzjz.hr
slabovidnost@hzjz.hr

Ljubica Hrnjkaš, dipl. sanit. ing.
tel: 01 48 63 201
ljubica.hrnjkas@hzjz.hr

 

 

Odjel Službe za javno zdravstvo HZJZ osnovan je 2020. godine, uz dva pripadajuća Odsjeka.

Temeljne aktivnosti Odjela su:

 • sudjelovanje u planiranju i predlaganju javnozdravstvenih mjera za unapređenje zdravlja, kvalitete života i izjednačavanja mogućnosti te zaštite temeljnih ljudskih prava ranjivih skupina u okviru nacionalnih strategija, planova za zdravlje i programa mjera zdravstvene zaštite
 • evaluacija programa unapređenja i zaštite zdravlja i zdravstvene zaštite ranjivih skupina
 • praćenje i objava pokazatelja o zdravstvenom stanju ranjivih skupina
 • praćenje zdravstvenog stanja i provođenja zdravstvene zaštite ranjivih (vulnerabilnih) skupina temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o službenoj statistici, Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske i dr.
 • suradnja s drugim ustrojstvenim jedinicama HZJZ, tijelima državne uprave, javnim službama, međunarodnim organizacijama, organizacijama civilnog društva i dr.
 • dostava podataka prema zahtjevima ministarstava i drugih institucija i organizacija te međunarodnim bazama podataka
 • razvoj pokazatelja o zdravlju ranjivih skupina i implementacija u zdravstveni informacijski sustav u svrhu praćenja prema stručnim nacionalnim i međunarodnim smjernicama
 • izrade komentara i stručnih mišljenja na prijedloge legislativnih, strateških i ostalih dokumenata
 • sudjelovanje u međunarodnim projektima i radnim skupinama
 • znanstveno-istraživački rad o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti ranjivih skupina
 • sudjelovanje u stručnom usavršavanju i edukaciji studenata i specijalizanata javnozdravstvene medicine o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti ranjivih skupina.

Odsjek za preventivne programe probira u dječjoj populaciji

Odsjek za smanjenje nejednakosti u zdravlju

 • planiranje i predlaganje javnozdravstvenih mjera za unapređenje zdravlja, kvalitete života i izjednačavanja mogućnosti te zaštite temeljnih ljudskih prava ranjivih skupina u okviru nacionalnih strategija, planova za zdravlje i programa mjera zdravstvene zaštite
 • analize i istraživanja iz područja zdravstva vezano uz ranjive skupine (starije osobe, beskućnici, migranti, socijalno deprivirane osobe, pripadnici etničkih manjina, žrtve nasilja i dr.)
 • predlaganje mjera unapređenja zdravlja i zdravstvene zaštite Roma
 • predlaganje mjera unapređenja zdravlja i zdravstvene zaštite starijih osoba
 • sudjelovanje u radu međunarodne radne skupine UNECE Working Group on Ageing
 • sudjelovanje u međunarodnom projektu Joint Action Health Equity in Europe

Nema rezultata