Voditelj odjela

doc. dr. sc. Mario Šekerija, dr. med.
specijalist epidemiologije

Rak je značajan zdravstveni problem stanovništva Hrvatske. Drugi je najvažniji uzrok smrti – odmah iza srčano-žilnih bolesti, pa je iznimno važno raspolagati odgovarajućim podacima koji će pomoći u izradi strategije za prevenciju i odgovarajuću onkološku službu i zaštitu. Samo dobro organizirana registracija raka može omogućiti dobivanje takvih podataka. Učestalost raka u Hrvatskoj prati i proučava Registar za rak Republike Hrvatske, populacijski registar pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Registar za rak osnovan je 1959. godine. Počevši od 1968. godine podaci se obrađuju elektronički. Od 1994. godine Registar za rak punopravni je član Međunarodnog udruženja registara za rak (IACR) sa sjedištem u Lyonu, Francuska te je i član Europske mreže registara za rak (ENCR) sa sjedištem u Zajedničkom istraživačkom centru (JRC) Europske komisije u Ispri, Italija.

Podaci Registra za rak objavljeni su u publikacijama Međunarodne agencije za istraživanje raka ”Incidencija raka na pet kontinenata”, volumeni VII-XII, od 1988. do 2017. godine. Dvanaesti volumen publikacije je u pripremi. Također, svake godine se objavljuju podaci o incidenciji raka u Hrvatskoj koji su dostupni na poveznici. Napominjemo da je Registar za rak dinamička baza podataka te se podaci koji se koriste u analizi trendova za prethodne godine mogu neznatno razlikovati od onih objavljenih u izvještaju za tu godinu.

Izvori podataka su prijave iz bolničkog sustava i od strane liječnika obiteljske medicine koje su, prema Godišnjem provedbenom programu (GPP) statističkih istraživanja kojeg donosi Sabor i Zakonu o podacima i informacijama u zdravstvu, zdravstvene ustanove kao i zdravstveni djelatnici u privatnoj praksi dužni slati Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Od 2017. godine prijave iz bolničkog sustava dostavljaju se direktnim učitavanjem u Nacionalni javnozdravstveni sustav (NAJS), a od 2023. godine se i prijave iz sustava primarne zdravstvene zaštite preuzimaju u elektroničkom obliku. Prema GPP-u, također se šalju i kopije histološkog ili citološkog nalaza te je i tu u tijeku prijelaz na potpuno elektroničko dostavljanje podataka. Izvor podataka o umrlima od raka je mortalitetna baza Državnog zavoda za statistiku i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ako se u javnozdravstvene ili znanstveno-istraživačke svrhe traže podaci Registra za rak, potrebno je ispuniti Zahtjev za agregiranim podacima ili Zahtjev za individualnim podacima Registra za rak i poslati ga poštom ili e-mailom. Vaš zahtjev bit će riješen u najkraćem mogućem roku, no s obzirom da se zahtjevi rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, procedura može potrajati do nekoliko mjeseci.

Odsjek za praćenje malignih bolesti s Registrom za rak

Odsjek za istraživanje i prevenciju malignih bolesti