Voditelj odjela

doc. dr. sc. Mario Šekerija, dr. med.
specijalist epidemiologije

Rak je značajan zdravstveni problem stanovništva Hrvatske. Drugi je najvažniji uzrok smrti – odmah iza srčano-žilnih bolesti, pa je vrlo važno raspolagati odgovarajućim podacima koji će pomoći u izradi strategije za prevenciju i odgovarajuću onkološku službu i zaštitu. Samo dobro organizirana registracija raka može omogućiti dobivanje takvih podataka. Učestalost i smrtnost od raka u Hrvatskoj prati i proučava Državni registar za rak, populacijski registar pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Registar za rak Hrvatske osnovan je 1959. godine. Počevši od 1968. godine podaci se obrađuju elektronički. Od 1994. godine Registar za rak Hrvatske punopravni je član Međunarodnog udruženja registara za rak sa sjedištem u Lyonu (IACR), Francuska. Uključivanjem u Europsku mrežu registara za rak (ENCR), Registar je ušao u bazu podataka o incidenciji i mortalitetu od raka (EUROCIM).

Podaci Registra za rak Hrvatske objavljeni su u publikacijama Međunarodne agencije za istraživanje raka ”Incidencija raka na pet kontinenata”, volumen VII (za razdoblje 1988-1992), VIII (1993-1997), IX (1998-2002) i X (2003-2007).

Izvori podataka su: prijava iz bolnice za otpuštene bolesnike (Bolesničko-statistički list – Onko tip (obrazac JZ-ONK)) i vanbolnička Prijava maligne neoplazme (obrazac JZ-NEO). Te su prijave dužne Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo slati, prema Programu statističkih istraživanja kojeg donosi Sabor, zdravstvene ustanove i zdravstveni djelatnici privatne prakse. Prijava se ispunjava nakon postavljanja dijagnoze. Šalju se također i kopije histološkog/citološkog nalaza. Izvor podataka o umrlima od raka je mortalitetna baza Državnog zavoda za statistiku i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koja je jedini u potpunosti elektronski izvor podataka. Kao dopunski izvor podataka koriste se i podaci s Bolesničko-statističkih obrazaca na magnetskom mediju dobiveni od Odjela za SKZ i bolničku zdravstvenu zaštitu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ako se u javnozdravstvene ili znanstveno-istraživačke svrhe traže podaci Registra za rak, potrebno je ispuniti Zahtjev za agregiranim podacima ili Zahtjev za individualnim podacima Registra za rak i poslati ga poštom ili telefaksom. Vaš zahtjev bit će riješen u najkraćem mogućem roku, no s obzirom da se zahtjevi rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, procedura može potrajati do nekoliko mjeseci.

Odsjek za praćenje malignih bolesti s Registrom za rak

Odsjek za istraživanje i prevenciju malignih bolesti