Odjel za promicanje spolnog zdravlja

Voditelj odjela

Odjel za promicanje spolnog zdravlja
Voditeljica Odjela

dr.sc. Diana Jovičić Burić, dr. med., univ.mag.admin.sanit, spec. epidemiologije

 

Odjel sudjeluje u javnozdravstvenoj zaštiti zdravlja stanovništva čiji je cilj smanjenje prijenosa HIV-a i drugih spolno prenosivih bolesti te proaktivan i pozitivan doprinos očuvanju i unaprjeđenju spolnog i reproduktivnog, kao i općeg zdravlja.

Odjel planira, predlaže, provodi, sudjeluje u provedbi i evaluira javnozdravstvene programe, projekte i aktivnosti u području promicanja odgovorno spolnog ponašanja i zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja, organizira rad i vodi Savjetovalište za promicanje spolnog zdravlja i centar za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV, surađuje s organizacijama civilnog društva, sudjeluje u koordinaciji i unaprjeđenju rada mreže centara za besplatno savjetovanje i testiranje na HIV u zemlji, te koordinira i provodi edukaciju i reedukaciju mladih, ključnih populacija, zdravstvenih djelatnika i drugih provoditelja u području savjetovanja i testiranja na HIV, hepatitise i druge spolno prenosive bolesti (SPB) te zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Osnovni zadaci Odjela za promicanje spolnog zdravlja su:

 • organiziranje, provedba i sudjelovanje u provedbi javnozdravstvenih aktivnosti s ciljem povećanja svjesnosti, edukacije i informiranja opće i stručne javnosti o važnosti odgovornog spolnog ponašanja te zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja
 • izrada i distribucija edukativno-informativnog materijala iz područja odgovornog spolnog ponašanja i spolnog zdravlja
 • osmišljavanje i supervizija javnozdravstvenih kampanja iz područja zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja
 • zdravstveno informiranje i komunikacija s javnošću putem različitih medija o pitanjima vezanim uz spolno i rperoduktivno zdravlje
 • organiziranje i provedba zdravstvene edukacije iz područja odgovornog spolnog ponašanja i prevencije HIV-infekcije i drugih SPB
 • izrada i diseminacija stručnih preporuka vezanih uz savjetovanje i testiranje na HIV
 • sudjelovanje u provedbi i praćenju Nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a
 • vođenje registra za HIV/AIDS u suradnji sa Službom za epidemiologiju zaraznih bolesti
 • provedba i sudjelovanje u provedbi istraživanja rizičnih ponašanja za zarazu HIV-om i drugim SPB
 • sudjelovanje u izradi, provedbi, stručnom usmjeravanju, koordinaciji i vrednovanju programa, projekata i strategija promicanja spolnog zdravlja i prevencije HIV/AIDS-a i drugih SPB
 • vođenje Savjetovališta za promicanje spolnog zdravlja uključujući savjetovanje i testiranje u zajednici
 • stručna koordinacija provedbe savjetovanja i testiranja na HIV i mreže savjetovališta za HIV
 • sudjelovanje u koordinaciji i podršci državnim tijelima i organizacijama civilnog društva na područjima zajedničke aktivnosti očuvanja i unapređenja spolnog i reproduktivnog zdravlja

Odsjek za za praćenje odrednica spolnog zdravlja

Voditeljica Odsjeka

dr.sc. Diana Jovičić Burić, dr. med., univ.mag.admin.sanit, spec. epidemiologije

Odsjek za praćenje odrednica spolnog zdravlja prati podatke i relevantna znanstvena istraživanja u području spolnog i reproduktivnog zdravlja te provodi znanstveno-istraživački rad usmjeren na odrednice spolnog zdravlja i aktivnosti unapređenja praćenja pokazatelja o spolnom i reproduktivnom zdravlju. Rezultati i najvažnije spoznaje se objavljuju stručnoj i široj javnosti s ciljem podizanja osviještenosti i znanja o spolnom zdravlju. Odsjek sudjeluje u planiranju, kreiranju i provođenju programa promicanja spolnog i reproduktivnog zdravlja, koordinira i provodi njihovu evaluaciju te aktivnosti usmjerene na unapređenje kvalitete programa.

promicanjezdravlja@hzjz.hr

Kontakt

+385 1 4863 345

Odsjek za promicanje spolnog zdravlja sa savjetovalištem

Voditeljica Odsjeka

Lana Kasumović, mag. sanit. ing.

Zadaća Odsjeka za promicanje spolnog zdravlja sa savjetovalištem uključuje aktivnosti razvoja i unaprjeđenja kvalitete javnozdravstvenih aktivnosti i zdravstvenih usluga zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja. Vođenje Savjetovališta za promicanje spolnog zdravlja uključujući savjetovanje i testiranje u zajednici. Odsjek provodi stručnu koordinaciju provedbe savjetovanja i testiranja na spolno prenosive bolesti (HIV, hepatitis B, C te sifilis) i mreže Centara za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV i u županijskim zavodima za javno zdravstvo i organizacijama civilnog društva u osam gradova u Republici Hrvatskoj. Izrađuje i distributira edukativno-informativne materijale iz područja odgovornog spolnog ponašanja i spolnog zdravlja. Sudjeluje u osmišljavanju i provođenju javnozdravstvenih kampanja s ciljem povećanja svjesnosti, edukacije i informiranja opće i stručne javnosti o važnosti odgovornog spolnog ponašanja te zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Savjetovalište za promicanje spolnog zdravlja

savjetovalista@hzjz.hr

Kontakt

+385 1 4863 345