Odjel za promicanje odgovornog spolnog ponašanja

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

 

Odjel sudjeluje u javnozdravstvenoj zaštiti zdravlja stanovništva čiji je cilj smanjenje prijenosa HIV-a i drugih spolno prenosivih bolesti te proaktivan i pozitivan doprinos očuvanju i unaprjeđenju spolnog i reproduktivnog, kao i općeg zdravlja.

Odjel planira, predlaže, provodi, sudjeluje u provedbi i evaluira javnozdravstvene programe, projekte i aktivnosti u području promicanja odgovornog spolnog ponašanja i zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja, organizira rad i vodi Savjetovalište za HIV/spolno zdravlje i centar za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV, surađuje s organizacijama civilnog društva, sudjeluje u koordinaciji i unaprjeđenju rada mreže centara za besplatno savjetovanje i testiranje na HIV u zemlji, te koordinira i provodi edukaciju i reedukaciju mladih, ključnih populacija, zdravstvenih djelatnika i drugih provoditelja u području savjetovanja i testiranja na HIV, hepatitise i druge spolno prenosive bolesti (SPB) te zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja. U djelatnost odjela spada i sudjelovanje u aktivnostima druge generacije praćenja HIV infekcije i AIDS-a (epidemiološka biobiheviralna istraživanja), epidemiološko praćenje HIV/AIDS-a (registar za HIV), hepatitisa B i C i drugih SPB, međunarodna suradnja i provedba europskih projekata zajedničke akcije iz područja prevencije HIV/AIDS-a, drugih krvlju i spolno prenosivih bolesti te zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja.

 

Osnovni zadaci Odjela za promicanje spolnog zdravlja su:

 • praćenje HIV/AIDS-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih bolesti*
 • organiziranje, provedba i sudjelovanje u provedbi javnozdravstvenih aktivnosti s ciljem povećanja svjesnosti, edukacije i informiranja opće i stručne javnosti o važnosti odgovornog spolnog ponašanja te zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja
 • izrada i distribucija edukativno-informativnog materijala iz područja odgovornog spolnog ponašanja i spolnog zdravlja
 • osmišljavanje i supervizija javnozdravstvenih kampanja iz područja zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja
 • zdravstveno informiranje i komunikacija s javnošću putem različitih medija o pitanjima vezanim uz spolno i reproduktivno zdravlje
 • organiziranje i provedba zdravstvene edukacije iz područja odgovornog spolnog ponašanja i prevencije HIV-infekcije i drugih SPB
 • izrada i diseminacija stručnih preporuka vezanih uz savjetovanje i testiranje na HIV
 • sudjelovanje u provedbi i praćenju Nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a
 • vođenje registra za HIV/AIDS u suradnji sa Službom za epidemiologiju zaraznih bolesti
 • provedba i sudjelovanje u provedbi istraživanja rizičnih ponašanja za zarazu HIV-om i drugim SPB
 • sudjelovanje u izradi, provedbi, stručnom usmjeravanju, koordinaciji i vrednovanju programa, projekata i strategija promicanja spolnog zdravlja i prevencije HIV/AIDS-a i drugih SPB
 • vođenje Savjetovališta za HIV/spolno zdravlje uključujući savjetovanje i testiranje u zajednici
 • stručna koordinacija provedbe savjetovanja i testiranja na HIV i mreže savjetovališta za HIV
 • sudjelovanje u koordinaciji i podršci državnim tijelima i organizacijama civilnog društva na područjima zajedničke aktivnosti očuvanja i unapređenja spolnog i reproduktivnog zdravlja
* Praćenje  HIV/AIDS-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih bolesti obuhvaća praćenje i analizu podataka o HIV infekciji, hepatitisu B i C te SPB iz obaveznih prijava zaraznih bolesti, rutinski prikupljanih podataka o prevalenciji, testiranjima na HIV, aktivnostima iz područja prevencije krvlju i spolno prenosivih bolesti i podataka iz ciljanih istraživanja.

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za za praćenje odrednica spolnog zdravlja

Odsjek za promicanje spolnog zdravlja sa savjetovalištem

Zadaća odsjeka za promicanje spolnog zdravlja sa savjetovalištem uključuje aktivnosti razvoja i unaprjeđenja kvalitete javnozdravstvenih aktivnosti i zdravstvenih usluga zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Savjetovalište za promicanje spolnog zdravlja

savjetovalista@hzjz.hr

Djelatnici u Savjetovalištu za promicanje spolnog zdravlja

Savjetnici:

Davor Plažanin, dr.med., spec. epidemiologije

Dinka Nakić, dr.med., spec. epidemiologije

Lana Kasumović, dipl.san.ing.

Dora Bukal, dr.med.

Sandra Mihel, dr.med., spec. javnog zdravstva

Iva Pem Novosel, dr.med., spec. epidemiogije

dr. sc. Iva Pejnović Franelić, dr.med., spec. školske medicine

dr. sc. Dijana Mayer, dr.med., spec. epidemiologije

dr. sc. Mario Sviben, dr.med., spec. mikrobiologije

prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr.med., spec. epidemiologije

Mirjana Lana Kosanović Ličina, dr.med., spec.epidemiolog (vanjski suradnik)

 

Djelatnici za vađenje krvi:

Sanja Vučagić, bacc.san.ing.

Ljiljana Katičić, ing.med.lab.

Iva Gmajnički Šupica, ing.med.lab.

 

Laboratorijska dijagnostika uzoraka:

dr.sc. Tatjana Vilibić Čavlek, dr.med., spec. mikrobiologije

Ljiljana Milašinčić, ing.med.lab.

Ana-Marija Fabris, ing.med.lab.

 

 

Objave: TAG: spolno-zdravlje CATEGORY: Služba za promicanje zdravlja