Odjel za promicanje spolnog zdravlja

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Odjel sudjeluje u javnozdravstvenoj zaštiti zdravlja stanovništva čiji je cilj smanjenje prijenosa HIV-a i drugih spolno prenosivih bolesti te proaktivan i pozitivan doprinos očuvanju i unaprjeđenju spolnog i reproduktivnog, kao i općeg zdravlja.

Odjel planira, predlaže, provodi, sudjeluje u provedbi i evaluira javnozdravstvene programe, projekte i aktivnosti u području promicanja odgovorno spolnog  ponašanja i zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja, organizira rad i vodi Savjetovalište za promicanje spolnog zdravlja i centar za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV, surađuje s organizacijama civilnog društva, sudjeluje u koordinaciji i unaprjeđenju rada mreže centara za besplatno savjetovanje i testiranje na HIV u zemlji, te koordinira i provodi edukaciju i reedukaciju mladih, ključnih populacija, zdravstvenih djelatnika i drugih provoditelja u području savjetovanja i testiranja na HIV, hepatitise i druge spolno prenosive bolesti (SPB) te zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Osnovni zadaci Odjela za promicanje spolnog zdravlja su:

 • organiziranje, provedba i sudjelovanje u provedbi javnozdravstvenih aktivnosti s ciljem povećanja svjesnosti, edukacije i informiranja opće i stručne javnosti o važnosti odgovornog spolnog ponašanja te zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja
 • izrada i distribucija edukativno-informativnog materijala iz područja odgovornog spolnog ponašanja i spolnog zdravlja
 • osmišljavanje i supervizija javnozdravstvenih kampanja iz područja zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja
 • zdravstveno informiranje i komunikacija s javnošću putem različitih medija o pitanjima vezanim uz spolno i rperoduktivno zdravlje
 • organiziranje i provedba zdravstvene edukacije iz područja odgovornog spolnog ponašanja i prevencije HIV-infekcije i drugih SPB
 • izrada i diseminacija stručnih preporuka vezanih uz savjetovanje i testiranje na HIV
 • sudjelovanje u provedbi i praćenju Nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a
 • vođenje registra za HIV/AIDS u suradnji sa Službom za epidemiologiju zaraznih bolesti
 • provedba i sudjelovanje u provedbi istraživanja rizičnih ponašanja za zarazu HIV-om i drugim SPB
 • sudjelovanje u izradi, provedbi, stručnom usmjeravanju, koordinaciji i vrednovanju programa, projekata i strategija promicanja spolnog zdravlja i prevencije HIV/AIDS-a i drugih SPB
 • vođenje Savjetovališta za promicanje spolnog zdravlja uključujući savjetovanje i testiranje u zajednici
 • stručna koordinacija provedbe savjetovanja i testiranja na HIV i mreže savjetovališta za HIV
 • sudjelovanje u koordinaciji i podršci državnim tijelima i organizacijama civilnog društva na područjima zajedničke aktivnosti očuvanja i unapređenja spolnog i reproduktivnog zdravlja

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za za praćenje odrednica spolnog zdravlja

Voditeljica Odsjeka

Diana Jovičić Burić, dr. med., univ.mag.admin.sanit, spec. epidemiologije

Odsjek za praćenje odrednica spolnog zdravlja prati podatke i relevantna znanstvena istraživanja u području spolnog i reproduktivnog zdravlja te provodi znanstveno-istraživački rad usmjeren na odrednice spolnog zdravlja i aktivnosti unapređenja praćenja pokazatelja o spolnom i reproduktivnom zdravlju. Rezultati i najvažnije spoznaje se objavljuju stručnoj i široj javnosti s ciljem podizanja osviještenosti i znanja o spolnom zdravlju. Odsjek sudjeluje u planiranju, kreiranju i provođenju programa promicanja spolnog i reproduktivnog zdravlja, koordinira i provodi njihovu evaluaciju te aktivnosti usmjerene na unapređenje kvalitete programa.

promicanjezdravlja@hzjz.hr

Kontakt

+385 1 4863 345

Odsjek za promicanje spolnog zdravlja sa savjetovalištem

Voditeljica Odsjeka

Lana Kasumović, dipl. sanit. ing.

Zadaća Odsjeka za promicanje spolnog zdravlja sa savjetovalištem uključuje aktivnosti razvoja i unaprjeđenja kvalitete javnozdravstvenih aktivnosti i zdravstvenih usluga zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja. Vođenje Savjetovališta za promicanje spolnog zdravlja uključujući savjetovanje i testiranje u zajednici. Odsjek provodi stručnu koordinaciju provedbe savjetovanja i testiranja na spolno prenosive bolesti (HIV, hepatitis B, C te sifilis) i mreže Centara za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV i u županijskim zavodima za javno zdravstvo i organizacijama civilnog društva u osam gradova u Republici Hrvatskoj. Izrađuje i distributira edukativno-informativne materijale iz područja odgovornog spolnog ponašanja i spolnog zdravlja. Sudjeluje u osmišljavanju i provođenju javnozdravstvenih kampanja s ciljem povećanja svjesnosti, edukacije i informiranja opće i stručne javnosti o važnosti odgovornog spolnog ponašanja te zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Savjetovalište za promicanje spolnog zdravlja

savjetovalista@hzjz.hr  

Kontakt

+385 1 4863 345