Odjel za sprečavanje zaraznih bolesti od međunarodnog značaja i međunarodnu suradnju te stručno usavršavanje

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti je Nacionalni kontakt za provedbu međunarodnih zdravstvenih propisa (International Health Regulations – IHR). Međunarodni zdravstveni propisi objavljeni od strane Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) su prihvaćeni i ugrađeni u zdravstvenu regulativu većina zemalja članica SZO, uključujući Hrvatsku. Prema prihvaćenim propisima, zemlje su dužne osigurati sustav koji će omogućiti sprečavanje, pravovremeno otkrivanje i suzbijanje zdravstvenih događaja od međunarodnog značaja, tj. koji predstavljaju međunarodnu zdravstvenu prijetnju. IHR uključuje zdravstveni i nezdravstveni sektor (državnu upravu, civilnu zaštitu, veterinarsku djelatnost,  djelatnost kemijske i radiološke zaštite, policiju, inspekciju, pomorski, zračni i kopneni promet), no najaktivniji je u području zaraznih bolesti.

Služba također u svojstvu nacionalnog kompetentnog tijela na razini Europske unije ima zakonsku obvezu surađivati s Europskim sustavom za rano uzbunjivanje i odgovor (Early Warning and Response System – EWRS).

Kao ustanova ovlaštena za provedbu specijalističkog usavršavanja iz epidemiologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo putem ovog Odjela i Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti provodi edukaciju specijalizanata iz epidemiologije u dijelu specijalističkog usavršavanja, kao i specijalizanata drugih specijalizacija koje imaju u programu epidemiologiju.

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za suradnju s Europskom komisijom i IHR

Odsjek za stručno usavršavanje i koordinaciju rada epidemiološke djelatnosti

 

Objave: TAG: Međunarodna suradnja CATEGORY: Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti