Odjel za sprečavanje zaraznih bolesti od međunarodnog značaja i međunarodnu suradnju te stručno usavršavanje

Voditelj odjela

doc. dr. sc. Bernard Kaić, prim. dr. med.
specijalist epidemiologije

Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti je Nacionalni kontakt za provedbu međunarodnih zdravstvenih propisa (International Health Regulations – IHR). Međunarodni zdravstveni propisi objavljeni od strane Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) su prihvaćeni i ugrađeni u zdravstvenu regulativu većina zemalja članica SZO, uključujući Hrvatsku. Prema prihvaćenim propisima, zemlje su dužne osigurati sustav koji će omogućiti sprečavanje, pravovremeno otkrivanje i suzbijanje zdravstvenih događaja od međunarodnog značaja, tj. koji predstavljaju međunarodnu zdravstvenu prijetnju. IHR uključuje zdravstveni i nezdravstveni sektor (državnu upravu, civilnu zaštitu, veterinarsku djelatnost, djelatnost kemijske i radiološke zaštite, policiju, inspekciju, pomorski, zračni i kopneni promet), no najaktivniji je u području zaraznih bolesti.

Služba također u svojstvu nacionalnog kompetentnog tijela na razini Europske unije ima zakonsku obvezu surađivati s Europskim sustavom za rano uzbunjivanje i odgovor (Early Warning and Response System – EWRS).

Kao ustanova ovlaštena za provedbu specijalističkog usavršavanja iz epidemiologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo putem ovog Odjela i Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti provodi edukaciju specijalizanata iz epidemiologije u dijelu specijalističkog usavršavanja, kao i specijalizanata drugih specijalizacija koje imaju u programu epidemiologiju.

Odsjek za suradnju s Europskom komisijom i IHR

Odsjek za stručno usavršavanje i koordinaciju rada epidemiološke djelatnosti

 

Nema rezultata