Odjel za zaštitu i liječenje usta i zubi

Voditelj odjela

mr. sc. Marijana Radić Vuleta,
dr. med. dent.

Dentalna medicina je grana medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom, prevencijom i liječenjem bolesti, poremećaja i stanja usne šupljine, koja osim zubi obuhvaća sluznicu i koštane strukture područja usta i lica.
Djelatnost se obavlja u privatnoj praksi, grupnoj praksi, zdravstvenoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi (trgo­vačkom društvu).

U ovom odjelu se prikupljaju i analiziraju podaci iz dentalne zdravstvene zaštite kako bi se utvrdile mjere za promicanje oralnog zdravlja, prevencije i liječenja oralnih bolesti.