Zdravstvena pismenost odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnoga zdravlja djece i mladih

Zdravstvena pismenost u području mentalnoga zdravlja je skup znanja i vjerovanja o mentalnome zdravlju i bolestima koji pomaže u preoznavanju teškoća i poremećaja te u prevenciji i tretmanu.

Istraživanje prepoznavanja depresivnosti i spremnosti na pružanje podrške i pomoći provedeno je na uzorku od 2027 odgojno-obrazovnih djelatnika, od čega 1239 djelatnika iz osnovnih i 788 iz srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

Preuzmite publikaciju

Bookmarker Zdravstvena pismenost (PDF, 3.2 MB)