Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja

Smjernice Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja su nastale u sklopu istoimenog projekta koji je na temelju analize zakonodavstva i izvješća službi za mentalno zdravlje donio preporuku za unapređenje hrvatskog zdravstvenog sustava koji će se koristiti u pripremi Hrvatske strategije o mentalnom zdravlju.

U suradnji sa stručnjacima donijete su preporuke za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici te rano prepoznavanje i zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih. Ove smjernice sastoje se od nekoliko segmenata iznimno važnih za unapređenje i zaštitu mentalnog zdravlja u Hrvatskoj:

Rano prepoznavanje i rana intervencija kod problema mentalnog zdravlja u zajednici: smjernice za rano prepoznavanje u Hrvatskoj

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata u Hrvatskoj: smjernice za usluge zaštite mentalnog zdravlja za mlade

Smjernice za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici u Hrvatskoj

Smjernice za javnu prezentaciju pitanja povezanih s problemima mentalnog zdravlja i mentalnim poremećajima

Rano prepoznavanje i rana intervencija kod problema mentalnog zdravlja u zajednici: smjernice za rano prepoznavanje u Hrvatskoj

Ove su smjernice napisane u svrhu informiranja javnosti, stručnjaka (liječnika, medicinskih sestara, psihologa, psihijatara, socijalnih  radnika, profesora, djelatnika koji rade za društveno dobro itd.), dionika, kreatora politika i korisnika sustava zaštite mentalnog zdravlja o tome kako je organizirano rano prepoznavanje problema mentalnog zdravlja u Hrvatskoj te o potrebi za ranim prepoznavanjem mentalnih bolesti.

Smjernice navode znakove i simptome mnogih uobičajenih poremećaja mentalnog zdravlja kao i korake koje treba poduzeti u slučaju otkrivanja problema mentalnog zdravlja. Usredotočene su na prepoznavanje problema mentalnog zdravlja u hrvatskom kontekstu, pa tako navode koje bi institucije i službe trebale biti uključene, razmatraju ulogu zdravstvenih djelatnika i daju savjete o tome što kreatori politika mogu učiniti u vezi s ranim prepoznavanjem mentalnog zdravlja.

Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata u Hrvatskoj: smjernice za usluge zaštite mentalnog zdravlja za mlade

Ove su smjernice usredotočene na djecu i potrebe mentalnog zdravlja te na zaštitu mentalnog zdravlja u okviru sustava zaštite mentalnog zdravlja i daju savjete o tome što kreatori politika mogu učiniti u vezi s mladima i mentalnim zdravljem. Iako su namijenjene pružanju podrške i informiranju kreatora zdravstvenih politika (na svim razinama sustava zdravstvene zaštite, od politika na državnoj razini do politika na razini jednog sustava zdravstvene zaštite), napisane su tako da svima budu razumljive i od pomoći.

Budući da je mnogo dokaza da cjeloživotni problemi mentalnog zdravlja počinju u djetinjstvu, što posebno vrijedi za adolescenciju, vrijeme kad se problemi mentalnog zdravlja koji se pojave ne prepoznaju ili podcjenjuju, vrlo je važno razviti politike prevencije problema mentalnog zdravlja djece i mladih u Hrvatskoj. Smjernice navode najčešće poremećaje mentalnog zdravlja djece i tinejdžera i načela zaštite mentalnog zdravlja djece i adolescenata kao što su ooboljšanje ranog pristupa zaštiti mentalnog zdravlja, usluge zaštite mentalnog zdravlja na internetu i dr.

Smjernice za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici u Hrvatskoj

Integrirana mreža kvalitetnih usluga mentalnog zdravlja u zajednici u usporedbi s uslugama koje se primarno pružaju u bolnicama vodi do  boljih ishoda (bolji pristup, rjeđe prisilne mjere i kršenje ljudskih prava) i rezultata kod korisnika (bolja kvaliteta života, bolje sudjelovanje u tretmanima, manje stigme itd.). Ove smjernice definiraju osnove zaštite mentalnog zdravlja u zajednici u kontekstu deinstitucionalizacije zaštite mentalnog zdravlja. Zaštita mentalnog zdravlja u zajednici više je od same psihijatrije: u njoj su pacijenti i njihove obitelji sukreatori skrbi u bliskoj suradnji s liječnicima i ostalim ključnim dionicima.

Smjernice daju hodogram zaštite mentalnog zdravlja u Hrvatskoj, opisuje pristup usmjeren na snage osobe, a ne na njezine slabosti, predlažu strukture usluga zaštite mentalnog zdravlja u zajednici i konkretne preduvjete i korake za njihov razvoj i provedbu.

Smjernice za javnu prezentaciju pitanja povezanih s problemima mentalnog zdravlja i mentalnim poremećajima

Ovim se smjernicama pružateljima zaštite mentalnog zdravlja, donositeljima politika, korisnicima i korisničkim organizacijama, istraživačima, nevladinim organizacijama i drugima koji rade s osobama s mentalnim bolestima pruža pomoć da steknu vještine i znanja za učinkovito predstavljanje javnosti informacija o mentalnim bolestima, jer bez jasne, točne i odgovorne prezentacije informacija o mentalnom zdravlju može doći do porasta stigmatizacije i diskriminacije.

Smjernice daju detaljne i ilustrativne preporuke i savjete:

  • djelatnicima u području zaštite mentalnog zdravlja za razgovor s klijentima, njihovim obiteljima i medijima
  • novinarima koji izvještavaju o mentalnom zdravlju i bolestima
  • osobama koje su doživjele iskustvo

 

Smjernice možete preuzeti ovdje: Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja (CRO MHD)