Mentalno zdravlje djece i mladih: okrugli stol

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se prema kalendaru Svjetske zdravstvene organizacije obilježava 10. listopada održan je okrugli stol na temu “Mentalno zdravlje djece i mladih” u organizaciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ).

O temi “Mladi ljudi i mentalno zdravlje u svijetu koji se mijenja“ su, uz moderiranje mr. Dubravke Pezelj Duliba, sudjelovali dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja i dr. Maja Silobrčić Radić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ),  doc. dr. sc. Ivan Begovac, pročelnik Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju KBC Zagreb, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, doc. dr. sc. Ante Bagarić, pročelnik Zavoda za liječenje bolesti ovisnosti pri Klinici za psihijatriju Vrapče, dr. Ljubica Paradžik iz Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, dr. Igor Salopek, voditelj Integrativnog centra mentalnog zdravlja iz Karlovca i dr. Jugoslav Gojković iz udruge Vrapčić – Hrvatski savez udruga za mentalno zdravlje i prof. Marina Vitković iz Inicijative Boli Me za podršku mentalnom zdravlju sa svrhom podizanja svijesti, educiranja i zalaganja za boljitak na području mentalnog zdravlja, osobito mladih u dobi od 15 do 32 godine.

Stručnjaci su ukazali na nužnost što ranijeg prepoznavanja teškoća s mentalnim zdravljem kod djece i mladih, u čemu veliku ulogu imaju roditelji i obitelj te odgajatelji i nastavnici, zbog čega je neophodna edukacija odgojno-obrazovnih pa čak i zdravstvenih stručnjaka. Naime, što se ranije potraži pomoć, u manjoj se mjeri razvijaju štetne navike i posljedice. Uz već poznate izazove, svijet koji se mijenja djeci i mladima nosi i nove teškoće, svojstvene suvremenom dobu, kao što su različiti novi vidovi ovisnosti i elektroničko nasilje (cyberbullying). 

Društvo se u cjelini treba sveobuhvatno brinuti za djecu i mlade i njihovo dobro mentalno zdravlje, za što se mora kontinuirano raditi na uklanjanju stigme s mentalnih poremećaja i ojačati kapacitete za prevenciju i liječenje mentalnih poremećaja djece i mladih. Uz izradu potrebnih nacionalnih strateških planova i smjernica, nužno je da se međuresornom suradnjom primjenjuju već postojeće mjere.

Ili, jednostavno: Javite se – bilo kada, bilo kome – pokušajte riješiti problem i razgovarajte!