Europska zdravstvena anketa (EHIS) – Korištenje zdravstvene zaštite

Ova publikacija nastavlja se na publikaciju objavljenu 2016. godine „Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014. – 2015. Osnovni pokazatelji“ u kojoj su pokazatelji vezano uz korištenje zdravstvene zaštite bili analizirani na ukupnom uzorku i prema spolu, dok su u ovoj publikaciji detaljnije analizirani prema dobi, stanovanju u urbanoj ili ruralnoj sredini, stupnju obrazovanja, radnom statusu i prihodima kućanstva.

Europsku zdravstvenu anketu u Hrvatskoj proveo je Hrvatski zavod za javno zdravstvo tijekom 2014. i 2015. godine u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba, Državnim zavodom za statistiku i Ministarstvom zdravstva.


Rezultate istraživanja možete pročitati i preuzeti ovdje.