Europska zdravstvena anketa (EHIS) u Hrvatskoj 2019. g. – Iskustvo pacijenata

Europska zdravstvena anketa (EHIS) je standardizirana zdravstvena anketa koja se provodi redovito, svake pete (do 2019. godine), odnosno šeste godine (od 2020. godine nadalje) u svim zemljama članicama EU u istoj godini. Provođenjem ankete na reprezentativnom uzorku dobiva se uvid u zdravstveno stanje, korištenje zdravstvene zaštite i odrednice zdravlja stanovništva.

Zdravstvena skrb koja je usmjerena pacijentu ima sve veći značaj u zdravstvenim politikama. Mjerenje i praćenje iskustva pacijenata (eng. Patient-Reported Experience Measures, PREMS) od značaja je radi procjena i poboljšanja zdravstvene politike. U pojedinim zemljama iskustvo pacijenata mjeri se pomoću različitih anketa na nacionalnoj razini. Počevši od 2006. g., Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) je intenzivirala aktivnosti vezano uz razvoj i validaciju instrumenata za prikupljanje podataka o iskustvu pacijenata i izvještavanje te je 2010. g. predložen set pitanja za mjerenje iskustva pacijenata u ambulantnoj zdravstvenoj zaštiti, s mogućnošću korištenja u anketama na nacionalnoj razini. U publikaciji OECD Health at a Glance iz 2013. g., prvi put su prikazana četiri indikatora o iskustvu pacijenata kako bi se procijenio stupanj usmjerenosti zdravstvene zaštite pacijentu te prikazala usporedba pojedinih zemalja.

U okviru redovitog istraživanja EHIS moguća je provedba dodatnih modula, pri čemu izbor fakultativnih modula koji će biti uključeni u istraživanje ovisi o specifičnim potrebama pojedine zemlje. Projekt “Pre-testing of new variables for future European Health Interview Survey waves – EHIS” proveden je tijekom 2017. i 2018. g. i sufinanciran sredstvima Europske unije. Cilj projekta je bio kvalitativno testiranje upitnika Eurostata za tematski različite module, a u koji je uključeno i kvalitativno testiranje upitnika za modul “Iskustvo pacijenata”. Na temelju rezultata provedenog kvalitativnog testiranja, Eurostat je izradio set pitanja koja je bilo moguće dobrovoljno uključiti u provedbu trećeg ciklusa ankete EHIS.

S obzirom na nedostatak novijih podataka o iskustvu pacijenata u Hrvatskoj, odabran je modul „Iskustvo pacijenata“ za kvantitativno testiranje tijekom provedbe 3. vala Europske zdravstvene ankete (EHIS 3) tijekom 2019. godine. Kvantitativnim testiranjem pitanja o iskustvu pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite u ordinacijama opće/obiteljske medicine i specijalističko-konzilijarnim ordinacijama dobiveni su podaci na reprezentativnom uzorku za Republiku Hrvatsku. Testiranje ovog modula provedeno je u okviru Eurostatovog projekta koji je proveden u razdoblju od 1. prosinca 2018. g. do 30. rujna 2020. g. i sufinanciran je sredstvima Europske unije.

Rezultati istraživanja dostupni su putem sljedeće poveznice.