Europska zdravstvena anketa (EHIS) u Hrvatskoj 2019. g. – Korištenje zdravstvene zaštite

Publikacija “Europska zdravstvena anketa (EHIS) u Hrvatskoj 2019. g. – Korištenje zdravstvene zaštite” nastavlja se na prethodno objavljenu publikaciju “Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2019. – Osnovni pokazatelji“, u kojoj su pokazatelji vezani za korištenje zdravstvene zaštite bili analizirani na ukupnom uzorku i prema spolu, dok su u ovoj publikaciji detaljnije analizirani prema dobi, stanovanju u urbanoj/ruralnoj sredini, stupnju obrazovanja, radnom statusu i prihodima kućanstva.

Europsku zdravstvenu anketu u Hrvatskoj proveo je Hrvatski zavod za javno zdravstvo tijekom 2019. godine u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba, Državnim zavodom za statistiku i Ministarstvom zdravstva.

Rezultati istraživanja obrazaca korištenja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj dostupni su putem sljedeće poveznice.