Započelo provođenje Europske zdravstvene ankete – val 3 u Hrvatskoj

Treći val Europske zdravstvene ankete (EHIS 3 – European Health Interview Survey, Wave 3) u Hrvatskoj se provodi u 2019. godini temeljem Uredbe Komisije (EU) 2018/255 od 19. veljače 2018. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na statističke podatke Europske ankete o zdravlju (EHIS).

Anketu provodi 350 patronažnih sestara domova zdravlja iz cijele Hrvatske. One će kontaktirati kućanstva na području koje pokrivaju te anketirati ispitanike starije od 15 godina.

Istraživanje se provodi  na reprezentativnom uzorku od 3601 kućanstva (cca 7.500  ispitanika starih 15 i više godina) od travnja do studenoga 2019. Rezultati ankete će se koristiti u svrhu planiranja i evaluacije aktivnosti na području promicanja zdravlja, prevencije kroničnih nezaraznih bolesti i organizacije zdravstvene zaštite. Podaci će biti usporedivi s obzirom na dob, spol, demografska i socio-ekonomska obilježja. Na temelju rezultata mogu se identificirati prioritetni zdravstveni problemi za koje postoji potreba za preventivnim aktivnostima.

Anketa se sastoji od četiri modula: pozadinske varijable, zdravstveno stanje, korištenje zdravstvene zaštite i odrednice  zdravlja. Provodi se svake pete godine u svim zemljama članicama EU u istoj godini.

Zdravstvene ankete (Health Interview Survey, HIS) ili druga istraživanja stanovništva široko su prihvaćeni instrumenti, koji mogu pružiti usporedive podatke za zdravstvene statistike u odnosu na osobne karakteristike stanovništva. U cilju poboljšavanja kvalitete i usporedivosti rezultata zdravstvenih istraživanja kroz uspostavljanje redovitih, visoko harmoniziranih istraživanja o zdravstvu, Europski direktori društvenih statistika 2002. godine odlučili su uspostaviti Europsku temeljnu zdravstvenu anketu (ECHIS) kao dijela Europskog sustava zdravstvenih istraživanja (EHSS). ECHIS ima dvije komponente: Minimalni Europski zdravstveni modul i skup modula koji čine Europsku zdravstvenu anketu (European Health Interview Survey, EHIS).

Nositelj ovog istraživanja je Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Državnim zavodom za statistiku i  Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske.